Studia podyplomowe

Na studiach podyplomowych  prowadzonych przez Śląską Szkołę Biznesu i Administracji (dawniej Kolegium Zarządzania), w roku akademickim 2016/2017 funkcję kierowników na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń sprawują: