Udział w konferencjach naukowych

Konferencje zagraniczne:

 • “CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH”. Organizator: The Department of Public Economics of the Faculty of Economics and Administration at Masaryk University, Brno w Czechach (24.01.2019). W konferencji udział wzięli:

                     - dr Magdalena Jarczok-Guzy

 • Międzynarodowa Konferencja pt. „2018 WEI ROME”. Organizator: West East Institute, Rzym we Włoszech (13-15.11.2018). W konferencji udział wzięli:

                     - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska

                     - dr Bożena Ciupek

                     - dr Jan Kaczmarzyk

 • „17th International Conference Economy & Business 2018”. Organizator Bulgarian Academy of Science,  Elenite w Bułgarii (21 – 24.08.2018). W konferencji udział wzięła:

                     - dr Magdalena Jarczok-Guzy     

 • „International Conference on European Integration 2018”. Organizator Technical University of Ostrava, Ostrava (17 – 18.05.2018). W konferencji udział wzięła:

                    - dr Magdalena Jarczok-Guzy

 • 23rd Euroasia Business Economic Society (EBES). Organizator  Euroasia Business Economic Society, Madryt (27-29.09. 2017). W konferencji udział wzięła:

                    - dr Jolanta Gałuszka.

 • BIIBS Paper Development Workshop. Organizator: Berlin Institute for International Business Studies, Berlin (18.01.2017). W konferencji udział wzięli:

                         - dr Jan Kaczmarzyk

                         - dr Piotr Kania

 • 20th Euroasia Business Economic Society (EBES). Organizator  Euroasia Business Economic Society, Wiedeń  (28-30.10. 2016). W konferencji udział wzięła:

                      - dr Jolanta Gałuszka.

 • 17th EBES Conference. Organizatorzy: Eurasia Business and Economics Society przy współpracy z Istanbul Economic Research Association, San Servolo w Wenecji (15-17.10.2015). W konferencji udział wzięła:

                   - dr Jolanta Gałuszka
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Tax Law and its Possibilities of Prevention of Tax Evasion and Tax Frauds". Organizatorzy: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Wydział Prawa oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Stowarzyszenie przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Štrbské Pleso, Slovak Republic (14-16.09.2015). W konferencji udział wzięły:

                          - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska
                          - dr Bożena Ciupek.
           
 • 2014 Asia Conference on Economics & Business Research (ACEB 2014). Organizator:  Asia Pacific International Academy wholly owned subsidiary of Aventis School of Management, Singapore (13-14.11.2014). W konferencji udział wzięli:

                   - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska 
                   - dr Bożena Ciupek  
                   - dr Jan Kaczmarzyk.
 • 14th EBES Conference. Organizator: Eurasia Business and Economics Society, Barcelona, Hiszpania (23-26.10.2014).W konferencji udział wzięła:

            - dr Jolanta Gałuszka.

 • Konferencja pt."System of Financial Law". Organizator: Masaryk University Faculty of Law w Brnie, Mikulov, Czech Republic (28.09-1.10.2014). W Konferencji udział wzięły:

            - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska
            - dr Bożena Ciupek.

 • International Scientific Conference „Problems of Application of Tax Lawin Central and Eastern European Countries”. Organizator: Omsk F.M. Dostoevsky State University, Omsk, Rosja (23-24.09. 2013).
  W konferencji udział wzięły:

                   - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska
                   - dr Bożena Ciupek.

 • Konferencja Międzynarodowa „Globalization 2013”.Organizator: University of Ostrava, Ostrawa, Republika Czeska (10-11.09.2013).W konferencji udział wzięła:

                  - dr Jolanta Gałuszka.

 • Economy & Business 12’th International Symposium, „Economic Developmentand Growth”. Organizator: Bułgarian Academy of Sciences, Bulgaria; University of Zagreb, Chorwacja; University of Craiova, Rumunia; University of Defence,Czechy; Szent Istvan University, Węgry, Technological Educational Institute of Kavala, Grecja Słoneczny Brzeg, Bułgaria (1-5. 09.2013). W konferencji udział wzięła:
 •           - dr Bożena Ciupek.

 • Konferencja międzynarodowa "Global Political Economy Network: Global Firms, Global Finance and Global Inequalities" organizowana przez Queen Mary, University of London w Wielkiej Brytanii, Londyn, Wielka Brytania (24.06 -25.06.2013). W konferencji udział wzięła:

          - dr Jolanta Gałuszka.
 • XVIII° Konferencja Scientifique Internationale du Réseau PGV pt. „L’entrepreneur face aux politiques publiques en Europe", organizatorzy konferencji: ISLA Campus Lisboa- Laureate International Universities, Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad (PGV) Université Pierre Mendès France de Grenoble (GREG-IUT2), Laboratoire Athena, Pôle scientifique et didactique de Terni (Université des Etudes de Pérouse), Lisbona, Portugalia (13.09-14.09.2012). W konferencji udział wzięła:

            - dr Jolanta Gałuszka.
 • Konferencja Economy & Business 11th Annual International Sympodium, "Economic Development and Growth", organizator: Bułgarian Academy of Sciences, Bulgaria; University of Zagreb, Chorwacja; University of Craiova, Rumunia; University of Defence, Czechy; Szent Istvan University, Węgry, Technological Educational Institute of Kavala, Grecja Słoneczny Brzeg, Bułgaria (1.09-5.09.2012). W konferencji udział wzięła:
 •                 - dr Bożena Ciupek.

 • Global Political Economy Network: Global Firms, Global Finance and Global Inequalities, Loughborough, Wielka Brytania, Organizator konferencji: Queen Mary, University of London oraz Loughborough University (24.04-25.04.2012). W konferencji udział wzięła:
 •              - dr Jolanta Gałuszka.

 • 10th International Scientific Conference „Public finances – Administrative autonomies“. Organizator: Szechenyi Istvan University, Gyor, Węgry (29.09.-01.10.2011). W konferencji udział wzięli:
 •             - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska,
              - dr Bożena Ciupek.

 • XVII Conference Scientfique Internationale du Reseau PGV, “L’UE et ses rapports au monde perte de statut international ou emergence d’un nouveau modele de croissance << Made in Europe>>?”. Organizator: Institut Universitaire de Technologie de l’Universite Pierre Mendes, Grenoble, Francja (08-10.09.2011). W konferencji udział wzięła:
 •             - dr Jolanta Gałuszka.

  Konferencje krajowe:

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polska Ludowa 1944-1989”.Organizator: Fundacja na rzecz rozwoju nauki TYGIEL, Lublin (11.05.2019). W konferencji udział wzięła:

                           - dr Magdalena Jarczok-Guzy  

 • Forum Podatkowe Poznań 2019 „Podatki przyszłości”. Organizator: Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Poznań (13-14.05.2019). W konferencji udział wzięła:

                           - mgr Edyta Sygut        

 • III Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Problemy Ekonomiczne w Badaniach Młodych Naukowców”. Organizator: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok (24.05.2019). W konferencji udział wzięła:

                           - mgr Małgorzata Grząba   

 • Seminarium pt. „Rozwój innowacji w przedsiębiorstwach w XXI wieku”. Organizator: Koło Naukowe „Synergia działające przy Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (28.05.2019). W konferencji udział wzięła:

                            - mgr Małgorzata Grząba  

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.”Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”. Organizator: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza (29.05.2019r). W konferencji udział wzięła:

                            - dr Magdalena Jarczok-Guzy

 • Konferencja Naukowa „Pracownicze Plany Kapitałowe”. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice (3.04.2019). W Konferencji udział wzięli:

                         - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska

                         - prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka

                         - dr Piotr Kania

                         - mgr Edyta Sygut

 • Warsztaty naukowe CASE pt. „Struktura i efektywność polskiego systemu podatkowego”. Organizator: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa (25-26.03.2019). W warsztatach udział wzięła:
 •  

                  - mgr Edyta Sygut

 • II seminarium studencko-doktorskie pt. „Kierunki rozwoju innowacji w gospodarce turystycznej – wybrane praktyki działań”. Organizator: Katedra Marketingu, Katedra Zarządzania Marketingowej oraz Koło Naukowe Turystyki „KoNtiki” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (18.12.2018). W konferencji udział wzięła:

                 - mgr Małgorzata Grząba

 • Ogólnopolska Konferencja pt. „Wykluczenie finansowe. Współczesne uwarunkowania zjawiska”. Organizator: Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Kraków (27.11.2018). W konferencji udział wzięła:

                      - mgr Małgorzata Grząba

 • V Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie”. Organizator: Zespół Pieśni i Tańca Silesianie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (20.11.2018). W konferencji udział wzięła:

                       - mgr Małgorzata Grząba   

 • 2. Interdysycplinarny Kongres Akademicki Ruchu Naukowego IKONA 2018. Organizator: Fundusz Pomocy Studentom, Warszawa (17.11.2018). W konferencji udział wzięła:

                        - mgr Małgorzata Grząba

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Finanse - Statystyka - Badania Empiryczne". Organizator: Katedra Finansów oraz Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław (25.10.2018). W konferencji udział wziął:

                       - dr Jan Kaczmarzyk

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego pt. „Zasada pewności w prawie podatkowym - de lege lata i de lege ferenda”.Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,  Kraków (18 – 19.06.2018).    W konferencji udział wzięła:

                        -dr Magdalena Jarczok-Guzy 

 • „Podlaskie Forum Finansów Publicznych. Finanse publiczne – współczesne trendy badawcze – stan i perspektywy”. Organizator: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok (21 – 22.05.2018). W konferencji udział wzięły:

                       - prof. zw dr hab. Teresa Famulska

                       - dr Bożena Ciupek

                       - mgr Edyta Sygut

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych". Organizator: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (26.10.2017).
  W konferencji udział wzięła:

                       - dr Magdalena Jarczok-Guzy

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Finanse - Statystyka - Badania Empiryczne". Organizator: Katedra Finansów oraz Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław (25.10.2017). W konferencji udział wziął:

                        - dr Jan Kaczmarzyk

 • Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw pt. "Uwolnić Biznes". Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowice (18-20.10.2017). W konferencji udział wzięła:

                       - mgr Anna Lazur

 •  XVI Konferencja Naukowa pt."Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej". Organizator: Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (18.10.2017). W konferencji udział wzięła:

                       - dr Magdalena Jarczok-Guzy

 • Konferencja naukowa pt. „Długoterminowe inwestowanie i oszczędzanie”. Organizator: Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Kraków (11.10.2017).
  W konferencji udział wzięła:

               - mgr Katarzyna Jarno

 • VII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. „Finanse przedsiębiorstw”. Organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (29.09.2017). W konferencji udział wzięła:

              - dr Magdalena Jarczok-Guzy

 • Konferencja Katedr Finansów 2017 „Finanse dla rozwoju”. Organizator: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin (18-20.09.2017). W konferencji udział wzięli:

             - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska

             - prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka

             - dr Bożena Ciupek

             - dr Piotr Kania

             - mgr Edyta Sygut

  • Konferencja  naukowa pt.: „Relacje fiskalne  Państwo – Samorząd Terytorialny”. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny  we Wrocławiu, Wrocław (22-23.05. 2017). W konferencji udział wzięła:

              - mgr Anna Lazur

  • I Konferencja Naukowa Krajowej Administracji Skarbowej pt. "Krajowa Administracja Skarbowa - nowoczesne rozwiązanie dla rozwoju kraju". Organizator: Ministerstwo Finansów, Warszawa (22.02.2017). W konferencji udział wzięła:

              prof. zw. dr hab. Teresa Famulska.
  • XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt.  "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". Organizator: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Katowice (14.11.2016). W konferencji udział wzięła:


                 - dr Bożena Ciupek.

  • Konferencja Naukowa pt. "Finanse - Statystyka - Badania empiryczne". Organizator: Katedra Prognoz i Analiz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław (26.10.2016). W konferencji udział wziął:

              - dr Jan Kaczmarzyk

  • Konferencja Naukowa WROFIN 2016. Organizator: Instytut Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław (26-28.09.2016). W konferencji udział wziął:


               - dr Jan Kaczmarzyk.

  • Konferencja Katedr Finansów 2016 „Granice finansów XXI wieku”. Organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (21-23.09.2016). W konferencji udział wzięła:

                          -  prof. zw. dr hab. Teresa Famulska.

  • Konferencja naukowa pt. "Prognozowanie w zarządzaniu firmą". Organizator:Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Szklarska-Poręba (19-21.09.2016). W konferencji udział wziął:

                     - dr Jan Kaczmarzyk.

    

  • Konferencja naukowa pt. "Kapitał - praca - człowiek" połączona z  Jubileuszem 50-lecia pracy akademickiej Profesora Jana Wojtyły, Organizator: Katedra Prawa Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (29.06.2016). W konferencji udział wzięły:


            - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska
            - prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka
            - dr Bożena Ciupek.
  • V Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych pt. XX lat zawodu doradcy podatkowego", Organizator: Oddział Warmińsko-Mazurski Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Ostróda (10-12.06.2016). W konferencji udział wzięła:

               - prof. zw. dr hab.Teresa Famulska.
              

  • IX Konferencja Naukowa pt. "W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego". Organizatorzy: Katedra Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego UMCS we współpracy z Katedrą Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Lublin (19-21.10.2015). W konferencji udział wzięli:

               - prof. zw. dr hab.Teresa Famulska
               - dr Bożena Ciupek
               - dr Jan Kaczmarzyk
               - dr Piotr Kania.

  • XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Finanse Samorządu Terytorialnego pt. " Od zarządzania do administrowania - dokąd zmierzają finanse samorządu terytorialnego?". Organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław (21-22.05.2015). W konferencji udział wzięli:


            - dr Bożena Ciupek
            - dr Piotr Kania
  • Konferencja Katedr Finansów 2014 pt. "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego". Organizator: Wydział Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krynica-Zdrój (22.09-24.09.2014). W konferencji udział wzięli:


               - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska
               - prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka
               - dr Bożena Ciupek
               - dr Piotr Kania.          
  • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych na temat: Liberalizm czy interwencjonizm? kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014". Organizator: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok (30.06-01.07.2014). W konferencji udział wzięli:

                          - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska
                          - dr Bożena Ciupek

                          - dr Piotr Kania.

  • X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014". Organizator: Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (13.05-15.05.2014). W konferencji udział wzięła:

                    - prof. dr hab. Halina Zadora.
  •   II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – Etyka – Środowisko”. Organizator: Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń  (13-15.04.2014). W konferencji udział wzięła:
    
                    - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska.     

   • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  „Ekonomia i polityka zrównoważonego rozwoju. Teoria i ujecie statystyczne".Organizator: Urząd Statystyczny w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny w Białymstoku, Białowieża, (04-06.12.2013). W konferencji udział wzięli:
   •                - dr Bożena Ciupek
                   - dr Jan Kaczmarzyk
                   - dr Piotr Kania.

   • XI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”. Organizator: Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski, Katowice, (29.11.2013). W konferencji udział wzięła:

                           -  dr Bożena Ciupek.

   • Konferencja Katedr Finansów 2013 pt. "Finanse wobec problemów gospodarki światowej", organizatorzy: Katedra Finansów, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Katedra Bankowości oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Gdański, Sopot (18.09-20.09.2013). W konferencji udział wzięli:
   •              - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska
                 - prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka
                 - prof. dr hab. Halina Zadora
                 - dr Bożena Ciupek.

   • Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. "Unia Bankowa - remedium na kryzys fiskalny?", organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (12.06.2013).

    W konferencji udział wzięła:
   •                 - prof. zw.dr hab. Teresa Famulska.

   • IX Konferencja Naukowa Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, MIKROFIRMA 2013, organizator: Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin (07.05-09.05.2013). W konferencji udział wzięła:
   •               - prof. UE dr hab. Halina Zadora.

   • Ogólnopolska Konferencja Doradców Podatkowych, XV-lecie doradztwa podatkowego w Polsce, organizatorzy: Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Warszawa (4.12.2012). W konferencji udział wzięła:
   •            - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska.

   • X Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”, organizatorzy: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice (30.11.2012). W konferencji udział wzięły:

   •           - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska
              - dr Bożena Ciupek.

   • V Kongres Bankowości Detalicznej Retail Banking Congress, organizator: Gdańska Akademia Bankowa, PKO Bank Polski, BIK Biuro Informacji Kredytowej, Warszawa (24.10-25.10.2012). W kongresie udział wzięła:

   •          - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska.

   • Konferencja Naukowa pt. "Zarządzanie finansami w sektorze publicznym. Dług publiczny, zagrożenia, kierunki zmian", organizatorzy: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Poznań (6.12.2011). W konferencji udział wzięli:

   •          - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska
             - dr Piotr Kania.

   • IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”, organizatorzy: Śląsk i Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice (25.11.2011). W konferencji udział wzięła:
   •         - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska.

   • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dyscyplina Finansów Publicznych – stan obecny i kierunki zmian”, organizatorzy: Katedra Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie oraz Komisja Szkoleń Informacji i Promocji Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kraków(21.11-23.11.2011). W konferencji udział wzięła:
   •          - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska.

   • IV Wydziałowa Konferencja Dydaktyczno-Naukowa pt. „Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu”, organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (17.11.2011). W konferencji udział wzięła:
   •         - dr Bożena Ciupek.        

   • Konferencja gospodarcza pt. "Global Macro Roundtable Warsaw 2011", organizator: bank inwestycyjny J. P. Morgan, Warszawa, (17.11.2011). W konferencji udział wziął:
   •        - dr Maciej Baranowski.

   • Konferencja naukowa nt. „O nowy model działalności regulacyjnej w sferze finansów – lekcja z kryzysu”. Organizatorzy: Katedra Finansów oraz Katedra Finansów Samorządowych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krynica Zdrój (19.10-21.10.2011). W konferencji udział wzięły:
   •         - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska
            - prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka. 

   • Konferencja „Finanse Samorządu Terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”. Organizator: Wolters Kluwer Polska, Zamek Kliczków k.Bolesławca, Kliczków (10.10-12.10 2011) . W konferencji udział wzięła:
   •         - dr Elżbieta Stolorz-Krzisz.

   • Konferencja Katedr Finansów 2011, pt. „Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki”. Organizator: Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój (12.09.-14.09.2011).
    W konferencji udział wzięli:
   •         - prof. zw. dr hab. Teresa Famulska
            - prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka
            - dr Bożena Ciupek  
            - dr Jolanta Gałuszka 
            - dr Piotr Kania.