Doktoraty

 

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej kształci młodą kadrę naukową w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinach: ekonomia, finanse i  nauki o zarządzaniu. 

Tematyka doktoratów jest skoncentrowana głównie na następujących zagadnieniach:

 • planowanie, projektowanie i wykorzystanie systemów informatycznych zarządzania na potrzeby doskonalenia biznesu i administracji publicznej,
 • zintegrowane systemy informatyczne zarządzania klasy ERP, systemy zarządzania wiedzą i  analityczne,
 • modele i systemy gospodarki elektronicznej,
 • transformacja gospodarki, firm i administracji publicznej pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy,
 • jakość sprawozdań finansowych z perspektywy rynków kapitałowych, biegłych rewidentów i zarządów jednostek biznesowych,
 • instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu w biznesie,
 • oddziaływanie koncepcji pomiaru zasobów gospodarczych na wartość przedsiębiorstwa,
 • rola instrumentów polityki rachunkowości w kreowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
 • kierunki standaryzacji rachunkowości,
 • nowoczesne metody, narzędzia i koncepcje analizy finansowej przedsiębiorstw.

 

Opiekę nad doktorantami sprawują: