Konferencja "Informatyka w Zarządzaniu" (IwZ)

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej jest od 2016 roku współorganizatorem konferencji "Informatyka w Zarządzaniu" (IwZ). Konferencja IwZ to coroczne spotkania pracowników nauki z Polski i zaproszonych gości zagranicznych specjalizujących się głównie w informatyce gospodarczej. W każdym roku konferencja ma się odbywać się w innym ośrodku akademickim w Polsce.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań  naukowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do wspomagania decyzji. Konferencja tworzy forum wymiany osiągnięć naukowych oraz pozwala podejmować wspólne inicjatywy badawcze.

Inormacje o aktualnej i i odbytych konferencjach znajduje się na stronie internetowej konferencji:

Konferencja IwZ

Artykuły prezentowane na konferencji i pozytywnie zrecenzowane są publikowane w różnych czasopismach z List B, np.: