Doktoranci w Katedrze

Imię i nazwisko

Sylwetka doktoranta

Mgr Marzena Polczyk 


Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Słuchaczka III roku Studiów Doktoranckich (2018/19) Zainteresowania naukowe dotyczą tematyki nieruchomości przedsiębiorstw m.in. w zakresie inwestycji w aktywa nieruchomościowe oraz wpływu nieruchomości na wartość przedsiębiorstwa.

Wstępny temat rozprawy doktorskiej "Nieruchomości w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa". Opiekunem naukowym jest prof. zw. dr hab. Krzysztof Marcinek.    

 

mgr Krzysztof Wańczyk

Absolwent Wydziału Finansów i Ubezpieczeń oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Słuchacz czwartego roku studiów doktoranckich (2018/19). Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z efektywnością inwestowania na rynku akcji, w szczególności w spółki odpowiedzialne społecznie. . Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej „Analiza efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie akcji spółek z USA i Polski”.

Opiekunem naukowym jest prof. UE dr hab. Krystian Pera.

 

mgr Michał Mrowiec

Absolwent Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Słuchacz drugiego roku studiów doktoranckich (2018/19). Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół kategorii wartości, jej umiejscowienia i funkcjonowania w ramach nauki o finansach i w procesach inwestowania.

Opiekunem naukowym jest prof. UE dr hab. Krystian Pera.

UWAGA: ZALICZENIE z przedmiotu: Podstawy inwestowania odbędzie się dnia 2 września 2019 r. o godz. 8:30 w sali 420B.

mgr Katarzyna Reyman

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych „Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami”, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawodowo rzeczoznawca majątkowy, Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach.

Słuchaczka II roku Studiów Doktoranckich (2018/19).

Zainteresowania naukowe dotyczą tematyki nieruchomości, w aspektach wyceny nieruchomości, wartości rynkowej nieruchomości, w szczególności wyceny wartości rynkowej gruntów.

Opiekunem naukowym jest prof. zw. dr hab. Krzysztof Marcinek, a opiekunem pomocniczym dr Jan Konowalczuk.

 

mgr Bartłomiej Trembaczowski 

Absolwent Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Słuchacz czwartego roku studiów doktoranckich (2018/19). Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół rynku energetycznego, w szczególności w zakresie energii odnawialnej oraz praw majątkowych notowanych na Towarowej Giełdzie Energetycznej S.A.

Opiekunem naukowym jest prof. UE dr hab. Krystian Pera.