Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa”

Katowice, 27-28 czerwca 2017 r.

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych przy ul. Bogucickiej 5.

 

Zainteresowanie problematyką restrukturyzacji przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa wykazuje w ostatnich latach silną tendencję wzrostową, a przy tym jest zagadnieniem o szerokim zakresie tematycznym, w którym doskonale odnaleźć się mogą badacze z różnych pól i specjalności. Skłoniło to organizatorów do podziału obrad na cztery tematyczne sesje, w ramach których chcemy zachęcić Państwa do składania referatów, tj.:

1. Restrukturyzacja organizacyjno-prawna (w tym zwłaszcza procesy transformacji spółek, przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego, zmiany osobowe w spółce, modyfikacje struktury organizacyjnej spółki itd.);

2. Cywilnoprawne narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstwa i jego zobowiązań (począwszy od zmian podmiotowych i przedmiotowych dotykających zobowiązań, poprzez alternatywne dla wykonania sposoby wygaśnięcia zobowiązań, skończywszy na sprzedaży przedsiębiorstwa), a także metody restrukturyzacji zatrudnienia;

3. Podatkowe i finansowe aspekty restrukturyzacji (z przykładowym wskazaniem na szeroko rozumianą optymalizację podatkową i wyzwania związane z klauzulą obejścia przepisów prawa podatkowego);

4. Postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe i likwidacyjne (pierwsza próba oceny nowowprowadzonych procedur naprawczych, jak i analiza możliwości wykorzystania także upadłości i likwidacji dla celów restrukturyzacyjnych).