Specjalność: Finanse zatrudnienia

OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność „Finanse zatrudnienia” jest specjalnością o profilu praktycznym, przygotowaną w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców i opinie studentów, która obejmuje zajęcia powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym studenta/studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Finanse i Ubezpieczenia. Program kształcenia przystosowany jest do obecnych realiów, ukierunkowując studentów do pracy w działach kadrowo-płacowych na samodzielnych i pomocniczych stanowiskach w publicznych służbach zatrudnienia, podmiotach sektora prywatnego oraz sektora społecznego.

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji organizacyjnych oraz skutecznego i efektywnego wykonywania zadań w ramach polityki personalnej, zwłaszcza w aspekcie finansowym i prawnym.

CZYM SPECJALNOŚĆ WYRÓŻNIA SIĘ NA TLE INNYCH SPECJALNOŚCI?

Specjalność „Finanse zatrudnienia” gwarantuje:

  • nowoczesny program nauczania dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy;
  • aktywny udział specjalistów-praktyków prowadzących zajęcia w oparciu o własne doświadczenia zawodowe,
  • warsztaty i zajęcia studyjne w ramach cyklicznych spotkań z praktyką gospodarczą, podczas których studenci nabywają umiejętności, które przydadzą im się w rozpoczęciu kariery zawodowej.

WIEDZA

Specjalność dostarcza szerokiej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i prawa. Przedmioty specjalizujące odnoszą się w szczególności do problematyki z wiązanej z pracowniczymi i niepracowniczymi formami zatrudnienia, obciążeniami publicznoprawnymi osiąganych dochodów, zdarzeniami zachodzącymi w organizacji oraz ich wpływu na strukturę wynagrodzenia, bezpieczeństwem danych dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby w związku z jej zatrudnieniem, wspomaganiem procesów i decyzji biznesowych w zakresie kadr i płac z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz zintegrowanych systemów informatycznych.

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE

Absolwent specjalności jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi kadrowo-płacowe, a także do podjęcia pracy na stanowisku menedżera (kierownika) wyodrębnionego w organizacji działu personalnego lub wykwalifikowanego specjalisty, m.in.:

  • w działach personalnych i kadrowych publicznych służb zatrudnienia
  • w działach personalnych i kadrowych w podmiotach sektora prywatnego i społecznego
  • w biurze rachunkowym,
  • w kancelarii doradztwa podatkowego,
  • w biurze doradztwa zawodowego,
  • w biurze pośrednictwa pracy.

KONTAKT

Dr Dorota Benduch (dorota.benduch@ue.katowice.pl)