Katedra Rachunkowości

Zakład Rachunkowości Finansowej

Imię i nazwiskoBudynek i nr pokojuTelefon
dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE
Kierownik Zakładu
Bud. A; pok. 239
dr Anna Kuzior
Prodziekan ds. Studiów I Stopnia
Bud. A; pok. 317
dr Katarzyna Tkocz-Wolny
Bud. A; pok. 407
dr Aleksandra Szewieczek
Bud. A; pok. 407
dr Aneta Wszelaki
Bud. A; pok. 407
dr Dorota Adamek-Hyska
Bud. A; pok. 409
mgr Ewelina Papaj-Wlisłocka
Bud. A; pok. 409
mgr Marcin Tatoj
Bud. A; pok. 407

Zakład Rachunkowości Zarządczej

Zakład Sprawozdawczości i Rewizji Finansowej

Imię i nazwiskoBudynek i nr pokojuTelefon
dr hab. Józef Pfaff, prof. UE
Kierownik Katedry
Bud. A; pok. 237
dr hab. Małgorzata Rówińska, prof. UE
Kierownik Zakładu Sprawozdawczości i Rewizji Finansowej
Bud. A; pok. 236
dr Magdalena Głębocka
Bud. A; pok. 407
dr Iwona Kumor
Bud. A; pok. 410
dr Lucyna Poniatowska
Bud. A; pok. 410
dr Ewa Maćkowiak
Bud. A; pok. 410
mgr Łukasz Bielecki
Bud. A; pok. 407