Informacja wstępna

Instytut Analizy i Wspomagania Decyzji Zarządczych został powołany na mocy zarządzenia Rektora z dnia 30.11.2015 roku. W skład Instytutu wchodzą: Katedra Badań Operacyjnych oraz Katedra Informatyki.

Funkcję Dyrektora Instytutu pełni prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.