Rada Naukowa Instytutu

prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik - Dyrektor Instytutu

prof. UE dr hab. inż. Andrzej Białas

prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka

prof. UE dr hab. Jerzy Michnik

prof. UE dr hab. Maciej Nowak

prof. UE dr hab. Małgorzata Pańkowska

prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz