Zebrania naukowe Instytutu

Raz w miesiącu odbywają się zebrania naukowe Instytutu, podczas których pracownicy oraz zaproszeni goście prezentują wyniki swoich najnowszych badań.

 

 

Zebrania naukowe Instytutu w roku akademickim 2018/2019

 

12.12.2018

 1. Thalles Garcez (Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) CDSID - Center for Decision Systems and Information Development)

"Multicriteria Models for Risk Decision Analysis".

 2. mgr inż. Adam Mrozek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki)

"Uczący się system strojenia parametrów algorytmów heurystycznych".

 

24.10.2018

dr Agnieszka Kowalska-Styczeń (Politechnika Śląska w Gliwicach)

"Modelowanie procesów społecznych w organizacji i jej otoczeniu z wykorzystaniem automatów komórkowych".

 

 

******************************************************************************

Zebrania naukowe Instytutu w roku akademickim 2017/2018

 

23.05.2018

1. mgr  Łukasz Tync (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych)

"Zarządzanie zadaniami w warunkach losowości".

2. dr Edyta Abramek ( Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki)

"Strategie wykorzystania mediów społecznościowych w działalności uczelni”.

 

21.03.2018

1. dr  Renata Dudzińska-Baryła, dr Sławomir Jarek, prof. UE dr hab. Maciej Nowak, prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych)

"Programowanie kwadratowe we wspomaganiu decyzji".

2. dr Mariusz Żytniewski ( Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki)

"Autopoeza społeczności agentów programowych”.

 

17.01.2018

1. mgr Maciej Zaremba (Politechnika Wrocławska)

"Konstrukcja portfela akcji za pomocą całki Choqueta”.

2. mgr Joanna Świętoniowska (Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie)

"Wykorzystanie gry symulacyjnej w budowaniu kompetencji w obszarze zarządzania projektami".

 

13.12.2017

 1. dr Sławomir Jarek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych)

"Wykorzystanie pakietu R do rozwiązywania zadań programowania kwadratowego".

 2. mgr Mariia Rizun  (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki)

"System Informatyczny Zarządzania Wiedzą jako czynnik kluczowy zwiększenia efektywności pracowników wiedzy".

 

22.11.2017

prof. UE dr hab. Maciej Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych)

"Wielokryterialne wspomaganie decyzji w zarządzaniu organizacją"

 

25.10.2017

prof. UE dr hab. Jerzy Michnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych), Ing. Jiří Franek, Ph.D., Ing. Kateřina Kashi  (VŠB - Technical University of Ostrava), mgr Marta Chudykowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

"Metoda WINGS i jej zastosowania"

 

******************************************************************************

Zebrania naukowe Instytutu w roku akademickim 2016/2017

 

14.06.2017

1. mgr Marek Czekajski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych)

"Optymalizacja decyzji konsumenckich w zakresie uczestnictwa w przedsięwzięciach sfery kultury, sztuki i turystyki kulturowej na przykładzie powiatu będzińskiego".

2. dr Joanna Palonka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki)

"Dojrzałość organizacji w zarządzaniu danymi".

 

17.05.2017

1.  dr inż. Tomasz Błaszczyk  (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych) 

„Modyfikacja metody łańcucha krytycznego i jej zastosowanie w procesach zarządzania kontraktem i zamówieniami w projekcie”.

2.  mgr Artur Machura (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki)

„Model ontologiczny zastosowania Inżynierii Wymagań,
podyktowany konkurencyjnością przedsiębiorstw usługowych”.

 

1.03.2017

1.  Prof. US dr hab. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)

„Metoda Wektora Preferencji (PVM) i jej zastosowanie”.

2.  Dr Aleksandra Łuczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

„Wielokryterialne metody ilościowe w diagnozowaniu i modelowaniu rozwoju lokalnego”.

 

18.01.2017

1. mgr Piotr Namieciński (Uniwersytet Łódzki, Katedra Badań Operacyjnych)

"Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji w estymacji parametrów rozkładu preferencji".

2. prof. UE dr hab. inż. Andrzej Białas (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki)

"Kreowanie zaufania do produktów informatycznych".

 

14.12.2016

1. dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki)

"Społeczne, organizacyjne i techniczne aspekty zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy".

2. mgr Dominik Kudyba (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych)

"Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w warunkach liberalizacji rynku".

 

23.11.2016

1. mgr Jacek Wrodarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych)

"Wielokryterialna metoda interaktywna określania struktury produkcji".

 2. mgr Marek Dziembała (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki)

"Transformacja organizacji w kierunku organizacji bezpiecznej".

 

19.10.2016

1. dr Anna Prusak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością)

"Niespójność osądów w metodzie analitycznego procesu hierarchicznego".

 2. mgr Mateusz Klement (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki)

„Model zaufania i reputacji w społeczności agentów programowych”.