Rada Naukowa Instytutu

prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak - Dyrektor Instytutu
prof. zw. dr hab. Jerzy Gołuchowski
prof. UE dr hab. inż. Marcin Grzegorzek
prof. UE dr hab. Krzysztof Kania
prof. UE dr hab. Marek Łuczak
prof. UE dr hab. Krzysztof Michalik
prof. zw. dr hab. inż. Antoni Niederliński
prof. UE dr hab. Aleksandra Pethe
prof. UE dr hab. Wiesław Walentukiewicz
prof. UE dr hab. Zbigniew Widera