Archiwum

Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11"

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zorganizowała przy współpracy Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego Polskiej Sekcji INFORMS (Institute for Operations Research and the... [Więcej]


XXIX Konferencja im. Prof. Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych '10

Katedra Badań Operacyjnych zorganizowałaXXIX Konferencję im. Prof. Władysława BukietyńskiegoMetody i Zastosowania Badań Operacyjnych '10,która odbyła się w dniach 10-12 października 2010 roku w Podlesicach. Szczegółowe informacje o konferencji... [Więcej]


Uczelniane czasopismo Forum

Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach – uczelniane czasopismo, ukazujące się od 1999 roku. Ukazało się już ponad 30 numerów. Biuletyn prezentuje ważniejsze wydarzenia z życia Akademii - w tym także z Katedry Badań Operacyjnych. Poniżej... [Więcej]


10-lecie Katedry Badań Operacyjnych

Z okazji 10-lecia Katedry Badań Operacyjnych ukazał się artykuł w Biuletynie Akademii Ekonomicznej w Katowicach - AE Forum nr 29. W AE Forum ukazały się również artykuły o następujących konferencjach zorganizowanych przez Katedrę Badań... [Więcej]


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie Preferencji a Ryzyko '09"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach przy współprac: Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego Polskiej Sekcji INFORMS (Institute... [Więcej]


Wspomnienie o prof. Elżbiecie Stolarskiej

Urodzona 21.III w Radomiu w rodzinie robotniczej, była córką Henryka i Krystyny z d. Banaszek. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Radomiu, następnie studiowała matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Jej praca magisterska... [Więcej]


Konferencja Modelowanie Prefrencji a Ryzyko '07

Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach przy współpracy Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego Polskiej Sekcji INFORMS (Institute... [Więcej]