Prof. UE dr hab.  Andrzej Bajdak (kierownik Katedry)

 • Nowe media w komunikacji marketingowej na rynku usług bankowych.
 • Zachowania nabywców na rynku sprzętu komputerowego.
 • Kształtowanie wizerunku firmy/ miasta na przykładzie firmy X, miasta Y
 • Wprowadzanie na rynek nowego produktu na przykładzie ...
 • Strategia komunikacji marketingowej w firmie X
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
 • Marketing mobilny w działalności firmy handlowej.
 • Digital signage jako nowy kanał komunikacji marketingowej.

Dr Urszula Janeczek   

 • Analiza powinności mediów w opinii adresatów przekazu.
 • Marketing w mediach na przykładzie Internetu
 • Etyka mediów na przykładzie telewizji publicznej i komercyjnej.