Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. Katarina Fichnova

Profesor Katarina Fichnova (profesor wizytujący) jest kierownikiem Katedry Mediów i Masowego Komunikowania na Uniwersytecie im. Konstantyna Filozofa w Nitrze(Słowacja). Ukończyła studia w zakresie psychologii na Uniwersytecie Komenskeho w Bratysławie, tam też uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie psychologii społecznej(psychologia mediów). Od początku swej kariery akademickiej związana jest ze środowiskiem naukowym Nitry. Dr Fichnova posiada bogaty dorobek naukowy na który składają się praca z dziedziny psychologii społecznej i medialnej w periodykach amerykańskich, czeskich, słowackich a także polskich. Łatwo nawiązuje relacje ze studentami, którzy cenią sobie jej zajęcia dydaktyczne.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy