Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Zbigniew Spyra

  Publikacje:

 • Marki własne międzynarodowych sieci handlowych - szansa czy zagrożenie w warunkach globalizacji rynku, [W:] Globalizacja w gospodarce światowej, Uniwersytet Gdański, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Sopot 2002.
 • Marki własne handlowych gigantów, Marketing w Praktyce 2003, nr 5.
 • Współdziałanie zagranicznych sieci handlowych i krajowych dostawców w sferze dystrybucji produktów konsumpcyjnych - wyniki badań, [W:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, praca zbiorowa pod red. H. Brdulak i T. Gołębiowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2005. 
 • Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007, wyd.I ;
 • Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.PL, Warszawa 2008,wyd. II.
 • Kreowanie relacji z dostawcami w koncepcji odpowiedzialnego marketingu a praktyka działania międzynarodowych sieci handlowych w Polsce, [W:] Współczesny marketing. Strategie, red. naukowa G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008. 
 • Marka własna jako instrument marketingu w praktyce działania międzynarodowych sieci handlowych w Polsce, [W:] Zarządzanie produktem. Teoria, praktyka, perspektywy, red. naukowa J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Z. Spyra, Characteristics of the local authorities`research sample, [In:] Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison (ed. by R. Lukasova and A. Bajdak, Scientific Publications, Univeristy of Economics in Katowice, Katowice 2009.
 • Problemy decyzyjne w zarządzaniu marką własną wielkich sieci handlowych, [W:] Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie, Zeszyty Naukowe WSH w Krakowie pod red. J.M. Białkiewicza, WSH w Krakowie, Kraków, 2010.
 • Możliwości aplikacji koncepcji badawczej Mystery Shopping na rynku turystycznym, [W:] Badania marketingowe – skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. naukowy K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 97, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010. (współautor P. Piotrowski).
 • Rola zaufania w funkcjonowaniu kanałów marketingowych na współczesnym rynku, [W:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. naukowa S. Figiel, PWE Warszawa 2010. 
 • Regionalne portale turystyczne jako źródła informacji - analiza porównawcza, [W:] Konsument na rynku turystycznym. Informacja turystyczna w Europie, praca zbiorowa pod red. D. Chudy-Hyski, M. Żemły, Wydawenictwo GWSH, Katowice 2010.  (współautor P. Piotrowski).
 • Motywy podjęcia studiów i oczekiwania studentów kierunku Gospodarka turystyczna – wyniki badań, [W:] Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, praca zbiorowa pod red. K. Jędralskiej i J. Bernais, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2011. (współautor P. Piotrowski).
 • Zastosowanie podejścia etnograficznego we współczesnych badaniach marketingowych w sferze kultury, [W:] Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, praca zb. pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej i M. Sobocińskiej, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Odbiorcy kultury i turystyki kulturowej - uczestnictwo Polaków w kulturze i turystyce na tle innych krajów UE, [W:] Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, praca zb. pod red. J. Gołuchowskiego i  Z. Spyry, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, UE W Katowicach, Katowice 2011.
 • Wskaźniki oceny znaczenia i monitorowania rozwoju sektora kultury, sztuki i turystyki kulturowej, [W:] Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, praca zb. pod red. J. Gołuchowskiego i  Z. Spyry, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, UE W Katowicach, Katowice 2011.
 • Uwarunkowania kształtowania marketingowej polityki cen w podmiotach działających na rynku kultury i turystyki - metody wyznaczania cen, rodzaje strategii cenowych; [W:] Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, praca zb. pod red. J. Gołuchowskiego i  Z. Spyry, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, UE W Katowicach, Katowice 2011.
 • Kanały dystrybucji na rynku kultury i turystyki - pojęcie, funkcje, czynniki wpływające na ich strukturę, [W:] Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, praca zb. pod red. J. Gołuchowskiego i  Z. Spyry, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, UE W Katowicach, Katowice 2011.
 • Badania marketingowe w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej - metody i techniki, obszary aplikacji, [W:] Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, praca zb. pod red. J. Gołuchowskiego i  Z. Spyry, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, UE W Katowicach, Katowice 2011.
 • Strategie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw jako dostawców marek własnych dla międzynarodowych sieci handlowych, [W:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze - internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa. Wybrane problemy, red. naukowa T. Sporek. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice 2012.
 • Marki własne detalistów jako obszar kreowania wartości dla klientów, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2013, tom 2.
 • Nowe media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej, red. naukowa, [współredaktor naukowy  J. Gołuchowski] , UE W Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katowice 2013.
 • Miejsce wartości dla klienta w kształtowaniu modeli biznesowych krajowych producentów marek własnych detalistów, [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach, red. naukowa G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 •  Rola relacji z dostawcami i odbiorcami w kreowaniu współczesnych modeli biznesu krajowych producentów marek własnych detalistów , [W:]Zarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania, red. nauk. Maciej Mitręga, Studia Ekonomiczne , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  Nr 182, Katowice 2014, s. 121-134. Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, red. naukowa J. Gołuchowski, Z. Spyra,  Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014
 • Nowe Media i Technologie w komunikacji marketingowej - współczesne wyzwania i trendy, red. naukowa  Z. Spyra, J. Gołuchowski, UE Katowice Wydział Informatki i Komunikacji, Katowice 2014
Dołącz do nas

Nasi partnerzy