Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. UE dr hab. Zbigniew Widera

 • WIDERA, Z.: Biesiady i przyjęcia jako element działań politycznych. In: Kultura stołu w wiekach dawnych (D. Rott, K. Gajdka, eds.). Katowice, 2009, s. 87-95.  (ISBN 978-83-62001-00-2).  
 • WIDERA, Z.: Tożsamość europejska – idea potrzebna przywódcom politycznym czy naradom? In: Horyzonty tożsamości europejskich. Opole, 2007, s. 114-120. (ISBN 978-83-7511-046-3)  
 •  WIDERA, Z.: Marketing as a process leading to the empowerment of consumers on a global scale? In: Globalizacia a jej socialno-ekonomicke dosledky ’12 (D. Buc, J. Cug, E. Spuchl’akova, K. Valaskova, K. Zvarikova, eds.). Rajecke Teplice, 2012, s. 961-966. (ISSN 1336-5878).  
 • WIDERA, Z., WICHURA, J.: Standardization of social services on the example of the Silesia Metropolis. In: Sociálna práca, manažment a ekonómia - s aplikáciou na podmienky trvalo udržateľného rozvoja sociálnych služieb (L. Pekarcik, E. Janigova, eds.). Ruzomberok, 2012, s. 366-375. (ISBN 978-80-8084-911-5).  
 • Wichura J., Widera Z.:  Freedom of speech and the responsibility forpublication in newspapers, radio, television and Internet, [w:] Nove trendy v marketingu, red. S. Matuš, D. Petranová, FMK Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2012. s. 313-322, ISBN: 978-80-8105-438-9.
 • KLISIŃSKI, J., WIDERA, Z.: Idea związku metropolitalnego miast konurbacji śląskiej i jej wsparcie ze strony marketingu politycznego. In: Teoria i praktyka marketingu politycznego (J. Klisiński, eds.). Bytom, 2008, c. 4, s. 82-90. (ISBN 978-83-88587-14-6, ISSN 1732-1344).  
 •  MICHAŁEK, J., WIDERA, Z.: Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz rażąco niska ceny w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa. In: Zarządzanie (M. Smolarek, eds.). Sosnowiec, 2012, c. 2, s. 48-61. (ISSN 1899-8658).
 •  WIDERA, Z., KLISIŃSKI, J.: Wprowadzanie zasad marketingu na rynku wyborczym. In: Zasady i techniki marketingu politycznego (J. Klisiński, eds.). Bytom, 2009, c. 7, s. 75-82. (ISBN 978-83-88587-08-5, ISSN 1732-1344).  
 •   WIDERA, Z.: Zarzadzanie public relations szkoły jako instytucji usług publicznych, działającej na obszarze samorządu terytorialnego. In: Marketingova a medialni komunikace dnes (L. Pavera, eds.). Praha, 2011, c. 1, s. 51-60. (ISBN 978-80-904415-9-0).  
 •  WIDERA, Z.: Pozycja strategiczna klubów piłki nożnej Orange Ekstraklasy  na Górnym Śląsku i Zagłębiu. In: Marketing w sporcie i turystyce sportowej (J. Klisiński, eds.). Bytom, 2009, c. 6, s. 9-19. (ISBN 978-83-88587-29-0, ISSN 1732-1344).  
 • WIDERA, Z.: Zmiana technologii sprawowania władzy jako podstawa nowoczesnego myślenia o zarządzaniu usługami w obszarze polityki. In: Zeszyty naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych (M. Czapka, eds.). Bytom, 2008, c. 1-2, s. 9-19. (ISSN 1642-980X).
 • WIDERA, Z, WIDERA,W.: Social engineering in politics and media information strategies (w)  Matúš, J, Petranová, D.: Nové trendy v marketingu. Fakulta masmediálnej komunikácie  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  2011. s. 230-237 (ISBN: 978-80-8105-335-1) 
 • WIDERA, Z.: Wpływ wyznawanych idei i identyfikacji politycznych na decyzje wyborcze w wyborach samorządowych. In: Preferencje Polityczne. Postawy – Identyfikacje – Zachowania (A. Turska-Kawa, Z. Widera, W. Wojtasik, eds.). Katowice, 2012, c. 3, s. 9-19. (ISBN: 978-83-62314-60-7).  
 • WIDERA, Z.: Wpływ wyznawanych idei i identyfikacji politycznych na decyzje wyborcze w wyborach samorządowych. In: Preferencje Polityczne. Postawy – Identyfikacje – Zachowania (A. Turska-Kawa, Z. Widera, W. Wojtasik, eds.). Katowice, 2012, c. 3, s. 9-19. (ISBN: 978-83-62314-60-7).
 • WIDERA, Z.: Marketing podstępny w sporcie na tle ewolucji marketingu. In: Marketing dla sportu (H. Mruk, K. Kropelnicki, P. Matecki, eds.). Poznań 2012, s. 25-32. (ISBN 978-78-8109-211-6).  
 • WIDERA, Z.: Rola public relations w procesie przekształcania konurbacji śląskiej w zintegrowany system metropolitalny. In: Public Relations. Teoretyczne i praktyczne  aspekty Sztuki Komunikowania.  (H. Przybylski, eds.). Katowice 2008, s. 73-84. (ISBN: 978-83-7611-084-4).  
 • WIDERA, Z.: Strategia kampanii wyborczej Porozumienia dla Przyszłości – Centrolewica oparta na wizerunku kandydatów, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. In: Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce.  (R. Glajcar, W. Wojtasik, eds.). Katowice 2010, s. 73-84. (ISBN: 978-83-61975-04-5).  
 •  WIDERA, Z.: Public relations w samorządzie terytorialnym. In: Public relations. Aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce.  (R. Maćkowska i H. Przybylski, eds.). Katowice 2009, s. 113-124. (ISBN 83-87658-39-1), (12 normostrán).  
 •  WIDERA, Z.: Kapitał globalnych marek sportowych. In: Finanse i marketing w sporcie.  (J. Klisiński, eds.). Bytom 2009, c. 8, s. 31-35. (ISBN 978-83-88587-29-0).
 •  WIDERA, Z.: Samorząd terytorialny jako instytucja usług publicznych wobec wyzwań XXI wieku na przykładzie koncepcji przekształcenia konurbacji śląskiej w zintegrowany system metropolitarny. In: Przedsiębiorstwo usługowe wobec wyzwań XXI wieku. (J. Staszewska, eds.). Katowice 2010,     s. 199-212. (ISBN 978-83-64758-67-1).  
 • KLISIŃSKI, J., WIDERA, Z.: Dynamika zmian wartości sportowca związanego wyczynowo z klubami golfowymi. Studium przypadku. In: Przedsiębiorstwo usługowe wobec wyzwań XXI wieku. (J. Staszewska, eds.). Katowice 2010, s. 181-197. (ISBN 978-83-64758-67-1)  
 • WIDERA, Z.: Wykorzystanie sportu w samorządowej kampanii wyborczej. In: Marketingowe zarządzanie sportem. (H. Mruk, R. Śliwowski,     K. Kropielnicki, P. Matecki, P. Przybylska, M. Furlepa, eds.). Warszawa 2007,      s. 202-209. (ISBN: 978-83-7561-189-2).  
 •  WIDERA, Z., PYSZNIK, I.: Zamówienia publiczne elementem procesu rozwoju i wzrostu konkurencyjności w obszarze samorządu terytorialnego. In: Zeszyty naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych.(M. Czapka, eds.). Bytom 2009, c. 1, s. 188-196 (ISSN 1733-2842).  
 •  WIDERA, Z., MICHAŁEK J., PYSZNIK, I.: Wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako elementy procedur zamówień publicznych. In: Zeszyty naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych. (M. Czapka, eds.). Bytom 2009, c. 1, s. 197-213 (ISSN 1733-2842).  
 • WIDERA, Z., WIDERA, W.: Media marketing attractiveness in the 20-to-30 age segment. In: Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji (M. Kaczmarczyk, D. Rott, eds.). Praha 2012, s. 187-194 (ISBN 978-80-905177-7-6).  
 • ROTT, D., WIDERA, Z.: Modern book marketing. In: Marketing vzdelavania a on-line vzdelavania – mega trendy a media 2012 (D. Petranova,   S. Magal, J. Matus, eds.). Trnava 2012, s. 89-95 (ISBN: 978-80-8105-392-4). 
 • WIDERA, Z.: Wybrane elementy marketingu politycznego jako determinant decyzji wyborczych elektoratu w trakcie kampanii wyborczych. In: Preferencje Polityczne. Postawy – Identyfikacje – Zachowania (A. Turska-Kawa, Z. Widera, W. Wojtasik, eds.). Katowice 2011, c. 2, s. 249-268 (ISSN: 2083-327X).  
 • GAJDKA, K., WIDERA, Z.: Vzt’ahy s mediami v praci socialneho pracownika ako sucast strategie public relations socjalnych institucii. In: Socialna praca, manazment a ekonomia – s reflexiu na socialne służby (L. Pekarcik, E. Janigova, eds.). Ruzomberok 2010, s. 111-121 (ISBN 978-80-8084-621-3).  
 • WIDERA, Z.: Wykorzystanie marketing relacyjnego w rozwiązywaniu konfliktu na płaszczyźnie rynku politycznego. In: My I oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce (A. Kasińska-Metryka, R. Miernika, eds.). Kielce 2010, s. 243-250 (ISBN: 978-83-7133-433-7).  
 • KLISIŃSKI, J., WIDERA, Z.: Marketingowe aspekty finansowania sportu i inwestycji sportowych przez podmioty rynku biznesowego w Polsce na tle strategii do 2015 roku. In: Teoria i praktyka marketingu w sporcie i biznesie sportowym (J. Klisiński, eds.). Bytom 2008, c. 5, s. 30-36 (ISBN: 978-83-88587-23-8, ISSN: 1732-1344), (6 normostrán).  
 •  WIDERA, Z.: Socjotechnika w kampaniach wyborczych – aspekty etyczne. In: Socjotechnika w polityce, t. 2 (A. Kasińska-Metryka, R. Miernika, eds.). Kielce 2009, s. 15-20 (ISBN 978-83-431).
 • WIDERA, Z.: Presse des minorites national es en Pologne. Presse des minorities polonaises en Allemagne, Tchequie et Slovaguie. In: L’expression mediatique de la diversite culturelle en Europe central et orientale  (D. Serafinova, M. Mathien, eds.). Bruxelles 2013, s. 207-218 (ISBN: 978-2-8027-3801-5, ISSN: 1782-3358).  
 • WIDERA, Z.: Źródła władzy mediów. In: Demokracja medialna-źródła władzy (A. Kracher i R. Riedl, eds.). Racibórz 2007, s. 85-90 (ISBN 978-83-7511-046-3).
 • GAJDKA, K.,WIDERA, Z.: Krizova situacia pri praci tlacoveho hovercu. In: Nove trendy w marketingu (J. Matus, D. Petranova, eds.). Trnava 2010, s. 51-58 (ISBN: 978-80-8105-205-7).  
 • WIDERA, Z., WIERCIŃSKA, I.: Górnicy – specyficzna grupa zawodowa i społeczna, jako czynnik zarządzania  rozwojem lokalnym. In: Journal of  Economic and Technical Sciences (M. Czapka, eds.). Bytom 2011,  c. 4, s. 221-230 (ISSN: 2081-4372).  
 • WIDERA, Z.: Public relations w samorządzie terytorialnym. In: Rzecznicy prasowi a public relations (K. Gajdka, J. Legomska, eds.). Katowice 2008, s. 135-144 (ISBN:978-83-208-1771-3).  
 • WIDERA, Z.: Public relations instytucji usług publicznych działających na obszarze samorządu terytorialnego. In: Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie (M. Kaczmarczyk, Z. Widera, eds.). Sosnowiec-Warszawa 2013, s. 93-105 (ISBN: 978-83-61991-58-8).  
 • WIDERA, Z.: PR w marketingu wyborczym. In: Pubic Relations. Teoria i praktyka komunikowania (H. Przybylski, eds.). Katowice 2007, s. 137-146 (ISBN 978-83-7246-806-2).  
 • WIDERA, Z.: Das berufliche ausbrennen der politiker aufgrund des politischen handelns. In: Syndrom vyhoreni. (The burnout syndrome)  (K. Gajdka, M. Kopsztejn, B. Nowak, eds.). Havirov 2009, c.1, s. 48-56 (ISBN 80-7178-735-3).  
 • WIDERA, Z.: Marketing communication in practice of working journalist and public relations specialist - similarities and differences. In: MARKETINGOVÁ A KOMUNIKACE DNES  (D. Rott, eds.). Praha 2013,     s. 49-56 (ISBN:978-83-208-1771-3).  
 • SZKOP, M., WIDERA, Z.: The positive consequences of knowledge transfer. In: Managment fo efficiency (K. Bobińska, eds.). Sosnowiec 2012,     (ISBN 978-83-61991-34-2).  
 •  WIDERA, Z.: Public relations, die werbung und die soziale kampagne als ein entscheidendes instrument der beeinflussung der wahler. In: Socialni reklama (K. Gajdka, M. Kopsztejn, B. Nowak, eds.). Havirov 2009,     (ISBN 978-80-254-4321-7).  
 • WIDERA, Z.: Osvetove kampane jako nastroj politickeho marketing v pozadi vyvoje marketingu. In: Socialni reklama (K. Gajdka, M. Kopsztejn,  B. Nowak, eds.). Havirov 2009, (ISBN 978-80-254-4321-7).
 •  WIDERA, Z.: Od talerza, do pełnego dutków spichlerza”. Kwaśnica jako element działań promocyjnych Żywiecczyzny. In: Lokalne specjały kulinarne jako element strategii promocyjnych regionów (K. Gajdka, Z. Widera, eds.). Katowice 2007, s. 81-92 (ISBN 978-83-926170-8-2).
 •  WIDERA, Z.: ,Marketing as the process of creating and delivering value, pozície v publikácii:  Marketing identity – Dizajn, ktorý predáva, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Trnava, 2013, (ISBN 978-80-8105-553-9).  
 •  WIDERA, Z.: Powiatowe Urzędy Pracy i ich umocowania prawne na przykładzie PUP w Chorzowie, pozície v publikácii: Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, 2013, (ISBN 978-80-561-0092-9).  
 • WIDERA, Z.: Kadencyjność funkcji prezydenta miasta/burmistrza/wójta gminy w poglądach elektoratu partii politycznych, pozície v publikácii:  Political Preferences, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 2013. ISBN: 978-83-61975-69-4;  ISSN: 2083-327X  
 • WIDERA, Z.: Kształtowanie postaw poprzez percepcję treści w Internecie – refleksja etyczna (w) „Homo irretitus? -"W sieci" serwisów społecznościowych, reklamy i marketingu” (pod red) K. Walotek- Ściańska. M. Szyszka. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014, ISBN 978-83-64788-00-0.
 •  WIDERA, Z.:  Swoboda i granice dialogu  w Internecie. (w) „Jak możliwy jest dialog?” Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec , 2014. (ISSN 978-83-61991-99-1)  
 • WIDERA, Z.: Zaspakajanie oczekiwań, determinantem decyzji wyborczych  zwolenników partii politycznych (w): Political Preferences, 8/2014 Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 2014. (ISBN: 978-83-61975-93-9 ISSN: 2083-327X).  
 • WIDERA, Z.:Communication between the provider and the client in the area of new media in the development of tourism in Slovakia - Polish perspective. Globalizácia marketing médiá v zrutnenie časopriestoru. ( Dana Petranová, Slavomir Magál, Ľudmila Čábyová, eds.) UCM, Trnawa, 2014, s. 190 -197. ( ISBN 978-80-8105-585-0).
 • WIDERA, Z.: Political communication  using  new media.  Marketingová amediální komunikace dnes: III. Vyd. 1. (Walotek-Ściańska, K, Widera, Z,eds.). Verbum, Praha 2014.s. 37-47. (ISBN 978-80-87800-10-2).
 • WIDERA, Z.:  Marketing innovations and marketing communications in terms of balanced market. Marketig identity. Explosion of Innovations (Josef Matus, Dana Petranová, eds.). Faculty of Mass Media Cimmunication University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava. s.278-378. 2015 ( ISSN 1339-5726; ISBN 978-80-8105-666-6).
 • WIDERA, Z.: The IP citizen. Marketing Identity. Digital Life, (Josef Matus, Dana Petranowva, eds.) Faculty of Mass Media Communications University of Ss. Cyril an Methodius in Trnava s.553-560. 2015. (ISSN 1339-5726)
 • WIDERA, Z.: Edukacja medialna jako kapitał społeczno-kulturowy na rynku oferenta i konsumenta. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzania 2016, 17 (1) 149-158
 • WIDERA, Z., SARNA, P; СЕТЕВЫЕ PR-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧ РЕЖДЕНИЯХ; INTERNET PUBLIC RELA TIONS AT EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Scientific bulletin Philology Journal ism Pedagogy Psychology, Научные B едомости Серия Гуманитарные науки. 2016. No 21 (242).  Выпуск 31 Belgorod State University, Str. 82-89
 • WIDERA Z.:CITIZEN JOURNALISM - THE FUTURE DILEMMA Megatrends & Media, CRITIQUE IN MEDIA, CRITIQUE OF MEDIA Dana  Petranowa, S Magal Faculty of Mass Media Communication University of SS Cyril and Methodius in Trnava. S.202-2013 2016 (ISBN 978-80-8105-796-0: ISS 2453-6474)

 

Monografie, skrypty, podręczniki, prace pod redakcją

 • WIDERA, Z.: Marketing w organizacji wyborów samorządowych. Katowice 2006, (ISBN 83-923748-0-0).  
 • WIDERA, Z.: Marketing polityczny. Aspekty lokalne. Katowice 2009, (ISBN 978-83-927686-2-3).  
 • KLISIŃSKI, J., WIDERA, Z.: Marketing samorządu terytorialnego - aspekty lokalne. Katowice 2006, (ISBN 83-923748-1-9).  
 • ROTT, Z., WIDERA, Z.: Dobre praktyki w rzecznictwie prasowym. Kraków-Warszawa 2013, (ISBN: 978-83-7759-012-6)).  
 • WIDERA, Z.: Przedsiębiorcze zarządzanie samorządem terytorialnym z elementami komunikacji marketingowej. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych i studentów pierwszego roku kierunku zarządzanie do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013, (ISBN: 978-83-61991-86-1).
 • WIDERA, Z SARNA, P.: Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych-studium przypadku. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015 (ISBN 978-83-7875-268-4)
 • GAJDKA, K., WIDERA, Z.: Lokalne specjały kulinarne jako element strategii promocyjnych regionów. Wydawnictwo Naukowe Unikat2, Katowice 2007, (ISBN 83-85336-31-1).  
 • GAJDKA, K., WIDERA, Z.: Rzecznictwo prasowe. Teoria – praktyka – konteksty. Wydawnictwo Naukowe Unikat2, Katowice 2010, (ISBN 978-83-62314-08-9).  
 • TURSKA-KAWA, A., WIDERA, Z.,  WOJTASIK.:  Preferencje polityczne Postawy – Identyfikacje – Zachowania 2/2011 Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2011 ( ISBN: 2083-327X ISSN: 978-83-62314-28-7).  
 • TURSKA-KAWA, A., WIDERA, Z.,  WOJTASIK.: Polityczne postawy – Identyfikacje – Zachowania, 3/2012 Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego.  (ISBN: 978-83-62314-60-7;  ISSN: 2083-327X).  
 •  KACZMARCZYK, M., WIDERA, Z.: Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza HUMANITAS. Sosnowiec, 2013. (ISBN 9788361991588).  
 • WIDERA, Z.: KOLCZYŃSKI, M.: Political Preferences, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 2013, (ISBN: 978-83-61975-69-4, ISSN: 2083-327X). 
 • TOMCZAK, Ł., WIDERA, Z.:  Political Preferences, 8/2014.  Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014. (ISBN: 978-83-61975-93-9 ISSN: 2083-327X).
 • WALOTEK-ŚCIAŃSKA, K. WIDERA, Z.: Marketingová a mediální komunikace dnes: III. Vyd. 1. Verbum, Praha 2014. (ISBN 978-80-87800-10-2).
 • ALBERSKI, R., WIDERA, Z.: Political Preferences, 10/2015. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015. (ISSN: 2083-327X).\
 • ALBERSKI, R., GŁUSZEK-SZAFRANIEC D., WIDERA ,Z.: Political Preferences 12/2016. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowice 2016 (ISSN:2450-837X)
 • WIDERA,Z., PRAVDOVA,H.:Marketing wydawniczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 (ISBN 978-83-7875-312-4)

 

Publikacje w Internecie:

 

Recenzje książek i artykułów:

 • WICHURA, J.: New media and the public opinion (Nowe media a opinia publiczna), Wydawnictwo i-Press 2012, Kraków
 • GAJDKA, K.: Spokesman in the surrounding media (Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIWERSITAS, Kraków, 2012
 • STASZEWSKA, J.: Przedsiębiorstwo przemysłowe wobec wyzwań XXI wieku. Kraków - Warszawa, Unikat 2, 2013. (ISBN 978-83-62314-80-5)
 • ABDRABOU, L, ALCHUSOVÁ Z, CHRENKO ALCHUSOVÁ L.: Gastronómia - trend, ktorý treba vedieť komunikovať. Praha, Verbum, 2014.
 • GAJDKA, K.: Skrypt dla Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 2014. 
 • WALOTEK-ŚCIAŃSKA, MICHAŁ SZYSZKA (eds.), Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie, wydawca Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2013, s. 219.
 • KACZMARCZYK, M.,  DARIUSZ ROTT.: (eds.) participation Magdalena Boczkowska, Problemy konwergencji mediów, Oficyna Wydawnicza Humanitas w Sosnowcu 2013, s. 378     
 • ADAMUS-MATUSZYŃSKIEJ,A.,  MAĆKOWSKA, R.: (eds.), Public relations Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK, Katowice 2013, s. 228
 • ALCHUSOVÁ, Z .:  Vyjadrovacie prostriedky sociálnych sietí a mobilnej Komunikácie. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Oponentský posudok  dizertačnej  prace, Trnava 2014.
 • Adamus-Matuszyńska A, Gajdka, K, Jaśniok, M.: (eds),  (KO)media,(KO)munikacja, (KO)opreracja, (KO)ntestacja. M.  Wydawnictwo NaukoweUnikat2, Katowice, 2014. (ISBN 978-83-62314-88-1) s. 176
 • Recenzja artykułu dla  czasopisma:  "Studia Ekonomiczne nr 205. Marketing Communication - selected issues", Zeszyt Naukowy Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Publishing House of the University of Economics in Katowice) ed. Andrzej Bajdak (ISSN 2083-8611),  Katowice, 2015
 • 15 recenzji artykułów dla czasopisma:" Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" (ISSN 1899-8658; 7 punktów na liście MNiSW) 2015.
 • Recenzja projektu : Wieloplatformowa Koncepcja Dziennikarstwa w kontekście rozwoju technologii w Digital Media Środowisko w Republice Słowackiej złożonego do  Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and of the Slovak Academy of Sciences
 • 23 recenzje artykułów  dla czasopisma "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" (ISSN 1899-8658; 7 punktów na liście MNiSW) 2016
 • Burianovà L.: Medialnà výchowa deti v predprimárnom vzdelávani. Fakulta masmediálnej komunikácie  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Recenzja pracy doktorskiej Trnava 2016
 • BURKIEWICZ, Ł., KUCHARSKI.: (eds.) Etyka w organizacji-zarządzanie, kultura, polityka. Wydawnictwo Akademii Ignatianum (ISBN 978-83-7614-271-5). Wydawnictwo WAM (ISBN 978-83-277-1277-6)
 • Ing. Andrej Trnka, „Analýza onlinového nákupného správania spotrebiteľov a možnosti využitia získaných dát v marketingovej komunikácii“ Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Recenzja pracy habilitacyjnej, Trnava 2016.
 • Ptačin J, Čábyová L., "Marketing, komunikácia a identita vzdelávacích inštitúcií". Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2016, ISBN 978-80-8105-834-9 Ptačin J, Čábyová L., "Marketing, komunikácia a identita vzdelávacích inštitúcií". Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2016, ISBN 978-80-8105-834-9
 • BURKIEWICZ Łukasz, KUCHARSKI Jarosław (eds.). 2017. Rynek a kultura.Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury,Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM. ISBN:978-83-7614-272-2, 978-83-277-1278-3, pp. 280 BURKIEWICZ Łukasz, KUCHARSKI Jarosław (eds.). 2017. Rynek a kultura.Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury,Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM. ISBN:978-83-7614-272-2, 978-83-277-1278-3, pp. 280
 • PhDr. Denisa Jánošová, PhD. "Inovatívna marketingová komunikácia akosúčasť stratégie regionálneho rozvoja."  Fakulta masmediálnej komunikácieUniverzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Recenzja pracy habilitacyjnej,Trnava 2017 recenzja pracy habilitacyjnej PhDr. Denisa Jánošová, PhD. "Inovatívna marketingová komunikácia akosúčasť stratégie regionálneho rozvoja." Fakulta masmediálnej komunikácieUniverzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Recenzja pracy habilitacyjnej,Trnava 2017 recenzja pracy habilitacyjnej.
 • Martin Ďurko, MBA  "Prostriedky a metódy mediálnej manipulácie".Trnava 2017 - recenzja pracy doktorskiej. Martin Ďurko, MBA "Prostriedky a metódy mediálnej manipulácie".Trnava 2017 - recenzja pracy doktorskiej.
 • Mgr. Monika Hossová "Stratégie rozvoja vybraných druhov gramotností prostredníctvom nových médií". Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2017 - recenzja pracy doktorskiej. Mgr. Monika Hossová "Stratégie rozvoja vybraných druhov gramotností prostredníctvom nových médií". Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2017 - recenzja pracy doktorskiej.
 • Mgr. Peter Vaško "Marketingová komunikácia v inovačných procesoch".Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2017 - recenzja pracy doktorskiej. Mgr. Peter Vaško "Marketingová komunikácia v inovačných procesoch".Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2017 - recenzja pracy doktorskiej.
 • .Mgr. Peter Velický "Marketingová komunikácia ako spôsob spoločensky". Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2017 - recenzja pracy doktorskiej. . Mgr. Peter Velický "Marketingová komunikácia ako spôsob spoločensky". Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2017 - recenzja pracy doktorskiej.
 • Scientific Grant Agency of Ministry of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Sciences Aspects of marketing communication in the management processes of the circular economy, 2017. Scientific Grant Agency of Ministry of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Sciences Aspects of marketing communication in the management processes of the circular economy, 2017.
 • Scientific Grant Agency of Ministry of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Sciences Aspects of using the SoLoMo marketing concept to raise awareness of eco-innovationách, 2017. . Scientific Grant Agency of Ministry of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Sciences Aspects of using the SoLoMo marketing concept to raise awareness of eco-innovationách, 2017.

         Pełnione funkcje:

 • Członek rady redakcyjnej Wydawnictwa „Verbum” w Pradze
 • Członek kolegium redakcyjnego Wydawnictwa „Political preferences”
  w Katowicach
 • Członek rady redakcyjnej Wydawnictwa Naukowego Unikat2 w Katowicach
 • Członek „Centrum Pen” w Bratysławie
 • Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej
 • Recenzent Czasopisma "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie"(ISSN 1899-8658; 7 punktów  na liście MNiSW )
 • Recenzent Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and of the Slovak Academy of Sciences

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy