Książki:

D. Konieczna, Analiza dyskursu. W poszukiwaniu tożsamości współczesnej młodzieży, CeDeWu, Warszawa 2014

 

 Artykuły:

  • J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Pozyskiwanie wiedzy z tekstów naukowych z wykorzystaniem analizy argumentacji i metod pragma-dialektycznej analizy dyskursu [w:] Wpływ wiedzy na sukces w organizacji w nowej gospodarce, red. E. Skrzypek, Lublin 2014.
  • D. Konieczna, Polski dyskurs internetowy na przykładzie blogów publicystycznych [w:] (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014.
  • J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Uwarunkowania i perspektywy informatyzacji analizy współczesnego dyskursu medialnego [w:] (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014.
  • D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Narracje i argumentacje o Śląsku i Ślązakach w przestrzeni internetowej na przykładzie dyskusji wokół wystawy stałej o historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim [w:] Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach, red. M. Łuczak, A. Pethe, Katowice 2014.
  • D. Konieczna, Charakterystyka języka naturalnego i jego analiza [w:] Inżynieria wiedzy 2, red. J. Gołuchowski, Difin, Warszawa 2012.
  • D. Konieczna, Języki i gramatyki formalne [w:] Inżynieria wiedzy 2, red. J. Gołuchowski, Difin, Warszawa 2012.
  • D. Konieczna, Socjolingwistyczne aspekty kształtowania tożsamości przez młodzież na przykładzie powieści „Nie uderzy żaden piorun” Dominiki Ożarowskiej [w:] Idea przemiany 3. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji, Wyd. WSLwCz, Częstochowa 2011.

 

 

Redakcje:

  • (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014.

 

 

W druku:

  • J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Pragma-dialektyczna analiza dyskursu argumentacyjnego dotyczącego społecznej odpowiedzialności mediów w polskojęzycznych tekstach naukowych. „PR Forum”.  
  • K. Gajdka, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Polish Business Press since 1989