publikacje

  • Polish lesbian online community – research results, w: (Ko)media: konteksty dyskursu medialnego, CeDeWu, Warszawa 2014.
  • Iluzja totalnej wolności, w: Znaczenia, nr 4/2010
  • Tożsamość rozszczepiona na dwoje, w: Znaczenia, nr 3/2010
  • Gra znaku – gra kodu: Petera Greenewaya The Pillow Book, w: Kody kultury, Sutoris, Wrocław 2009
  • Krzyk miasta bez głosu, w: Znaczenia, nr 2/2009
  • Czy kinu można ufać?, w: Znaczenia, nr 1/2009
  • Ciało – palimpsest XX wieku, w: Images, 2007, Vol. 5, nr 9-10