Autorka monografii:

 • Obce. Reaktywacja – szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne GNOME, Katowice 2005.

 

 

Wybrane artykuły naukowe:  

 •  »Dziewczynka« jako produkt i konsument –  analiza wybranych gier typu makeover (planowany druk: Kraków 2015)
 • «Piętno» w mediach – strategie narracyjne bohaterów ponowoczesnych pokazów osobliwości  (planowany druk: Kraków 2015)  
 • K. Zdanowicz-Cyganiak, K. Cicha, book review: Modern media psychology. New problems and research perspectives (edited by Agnieszka Ogonowska and Grzegorz Ptaszek), „Central European Journal of Communication” [planowany druk: Volume 8, No 1(14) Spring 2015]. 
 • Potwór – tożsamość – produkt, w: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (w druku).
 • Pisma społeczno-kulturalne i literacko-artystyczne w województwie śląskim – przegląd, w: Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach, red. M. Łuczak, A. Pethe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.   
 • Narracje memoratywne i nekrofilijne w sieci, w: (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014.  
 • Współautorka podręcznika Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, red. J. Gołuchowski i Z. Spyra, CeDeWu, Warszawa 2014.    
 • Literatura elektroniczna – specyfika narracji i odbioru, w: Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu, red. Z. Rykiel, J. Kinal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.  
 • (Nie)widzialna – próba rekonstrukcji wizerunku starej kobiety, w: Starość jako wyobrażenie kulturowe, red. A. Gomóła, M. Rygielska, GrupaKulturalna.pl, Katowice 2013.  
 • Twórcze getta? Uwarunkowania działalności czasopism kulturalnych, w: Boom i kryzys. Nowe czasopisma literacko-artystyczne i społeczno-kulturalne w Polsce po roku 1980, red. M. Rabizo-Birek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2012.  
 • Świat jako obcy – poezja Alesia Razanawa, w: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, red. M. Kondratiuk, B. Siegień, Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce, Katedra Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.   
 • Liryczni pacyfiści? – topika buntu w poezji współczesnej, w: Nowa poezja polska: twórcy – tematy - motywy, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.  
 • Współczesna recepcja twórczości Marii Komornickiej, w: Porozmawiajmy o Marii Komornickiej, tom z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 60. rocznicy śmierci Marii Komornickiej, Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, Warka 2009.  
 • Kobiecość jako stereotyp – na podstawie powieści «Błękitni» Marii Rodziewiczówny, w: Kresowianki – krąg pisarek heroicznych, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.  
 • Stygmat społeczny. Fakty i mity  – recenzja publikacji naukowej Elżbiety Czykwin Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana, Kwartalnik Kulturalny „Opcje” 2007, nr 4.
 • Opowieść o wykluczeniu – Maria Komornicka, w: Świat i słowo. Kwartalnik: filologia – nauki społeczne –filozofia – teologia, nr 2(3), Bielsko-Biała 2004.  
 • Gry strategiczne – uwodzenie w literaturze, „Opcje” 2006, nr 2.

 

 

Redakcja książek:

 • (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014 (współredakcja).
 • Moi rodzice – z Martą Kaczyńską rozmawia Dorota Łosiewicz, The Facto, Warszawa 2014 (opracowanie redakcyjne).  
 • Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, i wtedy minie twoja gorączka, Instytut Mikołowski, Mikołów 2010 (praca redakcyjna, posłowie).  
 • Elżbieta Michalska, Wsio, Książnica Podlaska, Białystok 2009 (praca redakcyjna, posłowie).  

 

Publikacje literackie – książki poetyckie m.in.:  

 • Szkliwo, Kartki, Białystok 2000 (Nagroda Literacka im. Wiesława Kazaneckiego).
 • Jak umierają małe dziewczynki, Wydawnictwo RUTA, Wałbrzych 2003 (wyróżnienie Biblioteki Raczyńskich).  
 • ciemność resort spa, WBPiCAK, Poznań 2013 (nominacja do Nagrody dla Autorki Gryfia).

 

Przeprowadzone wywiady (wybór):  

 • Hipertekst jest ciałem – z Katarzyną Giełżyńską, autorką pierwszego polskiego wideotomu „C()n Du It”, rozmawia Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, „Opcje” 2012, nr 3.  
 • Kultura i marketing – małżeństwo z rozsądku? – wywiad z dr Łucją Ginko („Opcje” 2006, nr 3).  
 • Lekarstwo i trucizna – wywiad z Ewą Lipską, „KULTURA Białystok” 2003, wydanie: kwiecień 2003.  
 • Bez gwiazdorstwa – wywiad z Magdaleną Tulli, „Kurier Poranny” 2002, wydanie z dnia 29 kwietnia.  
 • Duch w świecie – wywiad z Anną Janko, „Undergrunt” 2002, nr 3.  
 • Nie jestem wieszczem, ale szamanem – rozmowa z Ernestem Bryllem, „Kurier Poranny” 2001, wydanie z dnia 30 kwietnia.  
 • Enklawy wtajemniczonych – wywiad z Jerzym Illgiem, „Kartki” 2001, nr 23.  
 • Poeta asceta – wywiad z Jakubem Ekierem, „Kartki” 2001, nr 23.  
 • I dorośli pragną bajek – wywiad z Wandą Chotomską, „Kurier Poranny” 2001, wydanie z dnia 9 maja.  
 • Czym śpiewak dla ludzi – wywiad z Leszkiem Długoszem, „Kartki” 2001, nr 23.  
 • Nie było żadnej Madame – wywiad z Antonim Liberą,  „Kartki” 2000, nr 22.  
 • Chłopiec mieszający powidła – wywiad z Januszem Szuberem,  „Kartki” 2000, nr 22.  
 • Władza słów ma swoje granice – wywiad z ks. Janem Twardowskim, „Kurier Poranny” 2000, wydanie z dnia 4 grudnia.  

 

Recenzje książek (wybór):

 • Reszta jest poezją – recenzja tomu Miłosza Biedrzyckiego „Sofostrofa i inne wiersze”, „Nowe Książki” 2007, nr 10.  
 • Złe światło – recenzja tomu Grzegorza Steca „Melancholia”, „Nowe Książki” 2007, nr 11.  
 • Miłość, wojna i niepokój – o poezji Piotra Macierzyńskiego, „Nowe Książki 2007, nr 6.  
 • Mosty nad otchłanią – o tomie esejów Jerzego Plutowicza „Nagle, w świecie”, „Opcje” 2007, nr 1(66).  
 • Inaczej niż w bajce – reportaż literacki („Zadra” 2006, nr 2/3).  
 • Martwe morze – recenzja tomu „Pełne morze” Wojciecha Bonowicza, „Nowe Książki” 2006, nr 12).  
 • Przegrani biorą serce – recenzja tomu poetyckiego Bartłomieja Majzla „Biała Afryka” („Nowe Książki” 2006, nr 5).  
 • Znad krawędzi – recenzja zbioru opowiadań Agaty Miklaszewskiej „Huśtawka” („Nowe Książki” 2006, nr 2).  
 • Powrót odmieńca – recenzja zbioru esejów Hansa Mayera „Odmieńcy” („Nowe Książki” 2006, nr 1).  
 • Tajemny krąg – recenzja zbioru esejów Aleksandra Jurewicza „Popiół i wiatr” („Śląsk” 2005, nr 10).  
 • Remont w środku – recenzja tomów: „Trio” Piotra Kuśmirka oraz „Thanatos jeans” Bartosza Konstrata („Nowe Książki” 2005, nr 10).  
 • I Bóg stworzył…Em – recenzja dramatu „Księga Em” Izabeli Filipiak („Nowe Książki” 2005, nr 8).