Spis publikacji recenzowanych i wydanych:

  • A. Losa-Jonczyk, A. Wojtynek-Hochuł, Przesłanki wdrażania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. W: Nowoczesność przemysłu i usług (red. J. Pyka),  TNOiK, Katowice, 2011, s. 386-398.  
  •   A.  Losa-Jonczyk, Współpraca instytucji kultury, sztuki i turystyki kulturowej z biznesem. W: Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej (red. J. Gołuchowski, Z. Spyra), Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, 2011, s. 103-114.  
  • A. Losa-Jonczyk, Społeczna odpowiedzialność uczelni. W: Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie – marketing – public relations (red. M. Kaczmarczyk), Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012, s. 103-113.  
  • R. Kurowski, A. Losa-Jonczyk, New Type of Tabloid Heroes. Analysis of Social Responsibility of The Media on The Example of The Polish Tabloid Coverage of The Case of The Death of Six-Month_old Magdalena W. from Sosnowiec.  W: „Dot.comm” Journal for the theory, research and practice of media and          marketing communications, No.1-2/2013, s. 78-89.  
  •  J. Gołuchowski, A. Losa-Jonczyk, Wykorzystanie nowych mediów w promocji idei społecznej odpowiedzialności uczelni. W: Wykorzystanie nowych mediów w public relations (red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka), Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 66-78.
  • J. Gołuchowski, A. Losa-Jonczyk, Kierunki badań w zakresie społecznej odpowiedzialności polskich mediów. W: (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego (red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak), Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014, s. 255-272.
  •  J. Gołuchowski, A. Losa-Jonczyk, D. Konieczna, Uwarunkowania i perspektywy informatyzacji analizy współczesnego dyskursu medialnego. W: (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego (red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak), Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014, s. 107-120.
  • J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Pozyskiwanie wiedzy z tekstów naukowych z wykorzystaniem analizy argumentacji i metod pragma-dialektycznej analizy dyskursu. W: Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce (red. E. Skrzypek), UMCS w Lublinie, Lublin 2014, s. 55-70.
  • D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Narracje i argumentacje o Śląsku i Ślązakach w przestrzeni internetowej na przykładzie dyskusji wokół wystawy stałej o historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim. W: Porządkowanie wolności 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa śląskiego) (red. M. Łuczak, A. Pethe), Wyd. Uniowersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 93-107.