Książki  

 • Walentukiewicz W. (2011): Definicje deiktyczne a pojęcia. Badania z pogranicza filozofii języka i psychologii kognitywnej. Katowice.

 

Artykuły (opublikowane)

 • Walentukiewicz W. (1988): Definicje deiktyczne a nieostrość. W: Z. Muszyński (red.): O nieostrości. Lublin, s. 117−163.
 • Walentukiewicz W. (1998): Definicje deiktyczne w „Traktacie”. W: M. Soin (red.): Wittgenstein w Polsce. Warszawa, s. 21−61, IFiS PAN.
 • Walentukiewicz W. (2000): Wittgensteinowska koncepcja przestrzeni logicznej w „Traktacie”. W: S. Symotiuk, G. Nowak (red.): Przestrzeń w nauce współczesnej. Lublin.
 • Walentukiewicz W. (2005): Kripke, Wittgenstein i przyczynowa teoria odniesienia. „Ruch Filozoficzny”, 62, s. 329−335 (6 punktów).
 • Walentukiewicz W. (2006a): Definicje deiktyczne a teoria użycia. „Ruch Filozoficzny”, 63, s. 579−587 (6 punktów).
 • Walentukiewicz W. (2006b): Koncepcja definicji deiktycznych w pracach Wittgensteina. „Ruch Filozoficzny”, 63, s. 93−110 (6 punktów).
 • Walentukiewicz W. (2007a): Budowanie pojęć porządkujących za pomocą ostensji. „Ruch Filozoficzny”, 64, s. 691−701 (6 punktów).
 • Walentukiewicz W. (2007b): Definicja deiktyczna nazw abstraktów. „Studia Semiotyczne”, 26, s. 245−261 (9 punktów).
 • Walentukiewicz W. (2007c): Kilka uwag o bezpośrednim odnoszeniu się. „Ruch Filozoficzny”, 64, s. 269−280 (6 punktów).
 • Walentukiewicz W. (2007d): Nieostrość a pojęcia. „Ruch Filozoficzny”, 64, s. 117−122 (6 punktów).
 • Walentukiewicz W. (2007e): Polskie badania nad definicjami deiktycznymi. W: M. Rembierz, K. Śleziński (red.): Studia z filozofii polskiej. T. 2. Bielsko-Biała, s. 59−70 (4 punkty).
 • Walentukiewicz W. (2007f): Uwagi o definicjach deiktycznych zdań (stanów rzeczy). „Ruch Filozoficzny”, 64, s. 473−481 (6 punktów).
 • Walentukiewicz W. (2008): Odpowiedź na uwagi Mieszka Tałasiewicza. „Ruch Filozoficzny”, 65, s. 149−152 (6 punktów).
 • Walentukiewicz W. (2009): Logika modalna: analizy dla potrzeb dydaktyki. „Chowanna”, tom jubileuszowy, s. 39−46 (9 punktów).
 • Walentukiewicz W. (2010): Strategie stosowane przez rodziców podczas nauczania dzieci języka. W: J. Gabzdyl, B. Oelszlaeger (red.): Oblicza edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kojsowi. Sosnowiec, s. 435−442.
 • Walentukiewicz W. (2014): Poznawcze oraz kulturowe determinizmy nabywania języka. W: J. Gazda, S. Ruchała (red.): Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy. Katowice, s. 59−80.

Artykuły (w druku):

 • Walentukiewicz W.: Czy dziecko nie popełnia błędów kategoryzacyjnych, używając imion własnych?. „Studia Semiotyczne” (10 punktów).
 • Walentukiewicz W.: Pojęcia podstawowe dla odniesień imion własnych. „Studia Semiotyczne” (10 punktów).

Tłumaczenia (z języka niemieckiego):

 • Wittgenstein L. (1995), Notebooks 1914−1916. W: L. Wittgenstein: Uwagi o religii i etyce. Wydawnictwo „Znak” s. 58−74.
 • Koj L. (2007): Walter Dubislav i Kazimierz Ajdukiewicz o definicji. W: M. Rembierz,
 • K. Śleziński (red.): Studia z filozofii polskiej. T. 2.  Bielsko-Biała,  s. 13−25 (4 punkty).