Publikacja pracowników Katedry Uczenia Maszynowego i Inżynierii Wiedzy w wydawnictwie Routledge

Miło nam poinformować, że w "Trust, Organizations and the Digital Economy. Theory and Practice"(Taylor & Francis Group) ukazał się rozdziału pt. "Trust in Machine-learning Systems" opracowany przez pracowników Katedry Uczenia Maszynowego i Inżynierii Wiedzy: dr Grzegorz Dziczkowski, mgr Szymon Głowania, dr Bogna Zacny. DOI: doi.org/10.4324/9781003165965 

Publikacja jest punktowana według MNiSW na 75 pkt w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości i na 50 pkt w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja.

Gratulujemy!