Seminaria dyplomowe

prof. UE dr hab. Maciej Mitręga

Tematyka seminarium (profilowany na podstawie zainteresowań studenta w obszarach):

 • marketing relacji,
 • CRM,
 • relacje i sieci biznesowe,
 • networking.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Wykorzystanie relacji biznesowych jako sposób przezwyciężenia ograniczeń mikro przedsiębiorstw na przykładzie firmy X.
 • Bariery i szanse wdrożenia systemu CRM w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Y.
 • Programy lojalnościowe zorientowane na budowanie długotrwałych relacji z klientami na przykładzie firmy Z.  

 

dr Olgierd Witczak 

 Tematyka seminarium (profilowany na podstawie zainteresowań studenta w obszarach):

 • media cyfrowe/nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa;
 • instrumenty promocji wykorzystywane przez przedsiębiorstwa i organizacje non-profit;
 • kształtowanie wizerunku osób, przedsiębiorstw i organizacji;
 • zarządzanie marką.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Współpraca z blogerami w strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa – uwarunkowania,  tendencje
 • Reklama wizerunkowa a reklama produktowa – różnice w strategiach komunikacyjnych
 • Koncepcja działań sponsoringowych wspomagających komunikację przedsiębiorstwa
 • Media i serwisy społecznościowe w działalności promocyjnej przedsiębiorstwa
 • Wizerunek marki – rola działań PR w budowaniu wartości marki
 • Media tradycyjne i nowe media w praktyce działań PR – porównania branżowe
 • PR a marketing – współdzielenie funkcji, celów i zadań, obszary konfliktów
 • Skuteczność koncepcji CSR w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa – analiza case study
 • Amplifying w działaniach PR – funkcjonalność, zasady
 • Tożsamość, osobowość i kultura organizacyjna – baza do kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa

Dodatkowe informacje: https://www.linkedin.com/in/olgierdwitczak/

 

dr Anna Dewalska-Opitek

 Tematyka seminarium (profilowany na podstawie zainteresowań studenta w obszarach):

 • Relacje przedsiębiorstwa z klientami i innymi, pracownikami i innymi interesariuszami
 • Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa (nowoczesne narzędzia promocji, promocja w mediach interaktywnych)
 • Strategie promocji przedsiębiorstw
 • Strategie wizerunkowe, employer branding

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Guerilla marketing jako instrument komunikacji z młodym konsumentem
 • Psychologia reklamy
 • Programy lojalnościowe jako narzędzie budowania relacji organizacji z klientem
 • Rola klienta w budowaniu oferty produktowej przedsiębiorstwa
 • Kształtowanie relacji z klientem na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Rola działań PR w budowaniu wizerunku organizacji
 • Package design as a form of marketing communication based on the example of brewering industry
 • Videobusiness intelligence jako nowoczesne narzędzie wsparcia sprzedaży na przykładzie sieci handlu detalicznego X

 Dodatkowe informacje na stronie: https://www.linkedin.com/in/anna-dewalska-opitek-816a1187/

 

dr Maria Buszman

Tematyka seminarium (profilowany na podstawie zainteresowań studenta w obszarach):

 

 • działania public relations – wizerunek, komunikacja i promocja różnego typu organizacji (firm, instytucji, organizacji pozarządowych), kształtowanie wizerunku osób,
 • różne typy działań public relations – komunikacja wewnętrzna oraz komunikacja zewnętrzna (m.in. relacje z mediami, organizacja wydarzeń specjalnych, public affairs, etyka działań PR, łamanie zasad etycznych, PR kryzysowy),
 • planowanie w public relations (strategie i plany PR)
 • badania jakościowe i ilościowe komunikacji i PR w planowaniu i ocenie skuteczności działań
 • historia oraz rozwój zmiany w mediach (media lokalne i regionalne i ich historia, np. medialne dwudziestolecie międzywojenne na śląsku),
 • nowoczesne formy komunikacji,
 • prasa firmowa i branżowa (wydawnictwa, rozwój),
 • współczesne zastosowanie retoryki i erystyki (w reklamie, komunikacji publicznej, działaniach PR).

Przykłady tematów prac dyplomowych:

 • Badanie komunikacji wewnętrznej w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych im. św. Dominika Sawio.
 • Działalność marketingowa władz miasta Ruda Śląska na przykładzie kampanii promocyjnych.
 • Działania public relations w administracji samorządowej na przykładzie projektu Industriada.
 • Internetowe public relations organizacjach pozarządowych na przykładzie Stowarzyszenia Erasmus Student Network Polska.
 • Modny Śląsk – między promocją mody a promocją Śląska.
 • Plan promocji i komunikacji dla Centrum Medycznego „Silesiana” Sp. z o.o.
 • Kreowanie wizerunku publicznego Andrzeja Dudy podczas kampanii prezydenckiej w 2015 roku Komunikacja i promocja firmy IT w kontekście praktyki biznesu na przykładzie firmy Hummingbird
 • Prasa Górnego Śląska w dwudziestoleciu międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem Piekar Śląskich.
 • Lokowanie produktu i sponsoring programów telewizyjnych, na przykładzie programu „Dzień Dobry TVN”

 Więcej informacji:

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/pracownicy-katedry.html

https://www.linkedin.com/in/mariabuszman/