Informacja wstępna

Katedra Logistyki Ekonomicznej rozpoczęła swoją działalność dydaktyczno-naukową w 1991 roku. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry został świętej pamięci prof. zw. dr hab. Marian Sołtysik. W latach 2009-2015 funkcję kierownika Katedry sprawowała prof. zw. dr hab. Danuta Kempny. Obecnie Katedrą kieruje prof. UE dr hab. Danuta Kisperska-Moroń

Obsługiwane kierunki studiów: Logistyka (główny kierunek), Zarządzanie, Analityka Gospodarcza, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz International Business.