Dydaktyka pracowników KTZ

dr hab. Katarzyna Czernek

 1. Ekonomika Turystyki
 2. Marketing w Turystyce
 3. Marketing Terytorialny w Turystyce
 4. Marketing Terytorialny
 5. Marketing Regionów Turystycznych
 6. Trening Menedżera Marketingu
 7. Trening Menedżera Marketingu w Turystyce
 8. Podstawy Marketingu
 9. Polityka Turystyczna
 10. Systemy Informacji i Promocji Turystycznej
 11. Turystyka Międzynarodowa
 12. Nowe Trendy w Turystyce
 13. International Tourism
 14. Konkurencyjność Przedsiębiorstw i Regionów Turystycznych
 15. Internet w Turystyce
 16. Obsługa Ruchu Turystycznego
 17. Seminarium dyplomowe i magisterskie

dr Patrycja Klimas

 1. Seminarium magisterskie

mgr Dagmara Wójcik 

 1. Management accounting
 2. Współpraca strategiczna przedsiębiorstw
 3. Zarządzanie projektami
 4. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 5. Budżetowanie
 6. Budżetowanie i kontrola w projekcie
 7. Budżetowanie w zarządzaniu projektem
 8. Analiza ekonomiczno - finansowa
 9. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych
 10. Metodologia procesów restrukturyzacyjnych
 11. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw
 12. Podstawy zarządzania
 13. Zarządzanie
 14. Jakość w procesach logistycznych

 mgr Patrycja Juszczyk

 1. Alliances, Mergers & Acquisitions
 2. Ekonomika turystyki
 3. Marketing w turystyce
 4. Marketing regionów turystycznych
 5. Marketing terytorialny w turystyce
 6. Przedsiębiorstwo na rynku usług bankowych
 7. Systemy informacyjne w zarządzaniu
 8. Zarządzanie jakością usług w regionie turystycznym