Aktualności

Pracownik Katedry opiekunem międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

W dniu 28 stycznia 2019 r. na podstawie pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej została podpisana przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. UE dr hab. Roberta Tomanka oraz Rektora Ternopil Volodymyr... [Więcej]


Udział pracownika Katedry w zagranicznej konferencji naukowej

Pracownik naszej Katedry prof. UE dr hab. Izabela Sztangret uczestniczyła w dniach 12-15 grudnia 2018 r. w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. INDUSTRY 4.0 zorganizowanej przez Scientific and Technical Union of Mechanical Engineering w... [Więcej]


Udział pracowników Katedry w zagranicznej konferencji naukowej

Pracownicy Katedry - prof. UE dr hab. K. Bilińska-Reformat oraz prof. UE dr hab. I. Sztangret - uczestniczyli w konferencji naukowej: 4th International Conference on Marketing, Business and Trade (ICMBT 2019), zorganizowanej przez Waseda University... [Więcej]


Udział pracownika Katedry w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

W dniach 13-14 grudnia 2018 roku prof UE dr hab. Bilińska-Reformat uczestniczyła w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ”Społeczna odpowiedzialność organizacji. Zysk vs. dobro wspólne”, która odbyła się we Wrocławiu. Konferencja została... [Więcej]


Grant rektorski dla pracownika Katedry

Z wielką przyjemnością informujemy, że kierownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat otrzymała grant rektorski za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym najwyższej kategorii. Granty... [Więcej]


Udział pracownika Katedry w programie Erasmus+

Pracownik naszej Katedry, dr Paweł Piotrowski, przebywał w dniach 26-29 listopada 2018 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Babeș-Bolyai (największej uczelni w Rumunii) w Kluż-Napoka. W ramach programu Erasmus+ przeprowadził wykłady... [Więcej]


Pracownicy Katedry zaangażowani w organizację Ogólnopolskiej Konferencji "Biznes w kulturze - kultura w biznesie"

Pracownicy Katedry, wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca "Silesianie" oraz pracownikami innych katedr na Wydziale Zarządzania, zorganizowali V Ogólnopolską Konferencję Naukową "Biznes w kulturze - kultura w biznesie" pod tytułem... [Więcej]