KONFERENCJA NAUKOWA

 

 

 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 

Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

zaprasza serdecznie

na organizowaną konferencję naukową pt.:

 

"PRZEDSIĘBIORSTWO XXI WIEKU -

DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA"

 

data: 5 grudnia 2017r.

miejsce: Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucicka 5, Katowice.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

MAPA DOJAZDU

ULOTKA KONFERENCYJNA

 

Zgłoszenia na Konferencję są przyjmowane do dnia 31 maja 2017r. przez nadesłanie (drogą elektroniczną lub tradycyjną) formularza zgłoszeniowego.

 

Rada Naukowa:

Przewodnicząca- prof. zw. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak

prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska

prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka

prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita

prof. zw. dr hab. Jan Pyka

prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski

prof. zw. dr hab. Edward Nowak

prof. zw. dr hab. Sławomir Bukowski

prof. zw. dr hab. Jan Duraj

prof. UE dr hab. Marta Nowak

prof. UMK dr hab. Maciej Zastempowski

prof. nadz. dr hab. Tomasz Mickiewicz

prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki

prof. dr hab. Beata Glinka

dr hab. Jacek Pasieczny

prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz

prof. SGH dr hab. Agata Adamska

prof. WSB dr hab. Krzysztof Łobos

prof. UE dr hab. Adam Samborski

prof. UE dr hab. Włodzimierz Rudny

prof. UE dr hab. Paweł Kosiń

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: prof. UE dr hab. Włodzimierz Rudny

dr Marcin Komańda (z-ca Przewodniczącego)

dr Agnieszka Dziubińska

dr Ewa Czyż-Gwiazda

dr Janusz Marek

dr Anna Kwiecień

dr Krystyna Serafin

dr Katarzyna Żak

dr Adam Lejman Gąska

mgr Małgorzata Stępień

mgr Adam Janiszewski

sekretarz konferencji: mgr Michalina Batóg

 

Cel i tematyka konferencji

W ramach Konferencji planuje się prezentację poglądów oraz wymianę doświadczeń z prac badawczych dotyczących szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, przed którymi  stoją korporacje XXI wieku. Zakres tematyczny konferencji koncentruje się w trzech obszarach:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem - wiedza, technologia, relacje międzyorganizacyjne i governance w procesie budowania przewagi konkurencyjnej
  • finanse współczesnego przedsiębiorstwa
  • przedsiębiorstwo a wartość: tworzenie i przechwytywanie z perspektywy nowych modeli biznesowych

  Koszt uczestnictwa w konferencji z referatem: 500 zł

  Koszt uczestnictwa w konferencji bez referatu: 150 zł

  Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 15.07.2017r. na konto bankowe (ING Bank Śląski) nr:

  59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

  Tytuł przelewu: konferencja "Przedsiębiorstwo XXI wieku" oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji

   

  Planowana publikacja

  Pozytywnie zrecenzowane opracowania naukowe nadesłane na Konferencję zostaną opublikowane w jednej z dwóch publikacji:

  • "Studiach Ekonomicznych" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (tzw. zeszyty naukowe), otrzymując punkty według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (według ostatniego rozporządzenia jest to 10 pkt.),
  • monografii wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

  Publikacja powinna mieć objętość 20-25 tys. znaków i być przygotowana według wytycznych Wydawnictwa UE Katowice.

  Artykuły i oświadczenia autorskie prosimy nadsyłać do 15 lipca 2017 r. drogą elektroniczną (w dwóch wersjach: .doc i .pdf) na adres marcin.komanda@ue.katowice.pl. Wraz z artykułem prosimy nadesłać oświadczenie Autora (druk) - skan z własnoręcznym podpisem (należy uzupełnić dane personalne i tytuł artykułu).

  Wymogi edycyjne i techniczne dla nadsyłanych artykułów: szablon artykułu , wymagania redakcyjne, umowa z autorem.

   

  Kontakt:

  prof. UE dr hab. Włodzimierz Rudny wlodzimierz.rudny@ue.katowice.pl