Przejdź do menu Przejdź do treści

Koło naukowe działające przy Katedrze

logo IBRC

Przy Katedrze działa Koło Naukowe International Business Research Club. Jego opiekunem naukowym jest mgr Marta Grybś-Kabocik. Koło zrzesza studentów kierunku International Business, a także zainteresowanych tematyką szeroko pojętego biznesu międzynarodowego, marketingu oraz zachowań konsumentów na rynkach zagranicznych. 

Do celów International Business Research Club należy:

  • Poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu biznesu międzynarodowego, jego implikacji społecznych oraz nowych technologii i etyki;
  • Popularyzowanie wiedzy i bieżących informacji z zakresu biznesu międzynarodowego, marketingu, nowych technologii oraz problemów społecznych i etycznych w wielokulturowym środowisku;
  • Organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, spotkań merytorycznych i wyjazdów poświęconych powyższym zagadnieniom oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty;
  • Nawiązywanie współpracy zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi organizacjami oraz stowarzyszeniami o podobnym zakresie i charakterze działań;
  • Rozwój aktywności naukowej i społecznej Członków Koła;
  • Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie publikacji naukowych z zakresu biznesu międzynarodowego, jak również udział w badaniach realizowanych przez pracowników Uniwersytetu, a także publikowanie wyników badań i analiz przeprowadzonych przez Członków Koła;
  • Doskonalenie umiejętności organizacyjnych oraz budowanie postaw otwartości na zmiany i inne kultury;
  • Inspirowanie uczniów, studentów i innych do podejmowania wyzwań i partycypacji w przedsięwzięciach na rzecz społeczności krajowej i zagranicznej.

Koło organizuje wiele projektów międzynarodowych, w tym projekty finansowane ze środków Erasmus Plus (Consume-aware, BrandY), projekty z zakresu nowych technologii w marketingu (Marketing Gamification Academy), międzynarodowe gry symulacyjne typu Marsktrat czy wykłady i szkolenia w języku obcym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Koła w mediach społecznościowych: www.facebook.com/IB.Research.Club 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3