Dla wydarzenia Światowy Dzień Praw Konsumenta "Sprawiedliwe finanse online" uzyskaliśmy:

 

Patronat Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Honorowy Patronat Miasta Katowice
Honorowy Patronat JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach