Aktualności

Pracownik Katedry na wykładach zagranicznych

W dniach 7-11 grudnia 2020 roku dr hab. Sławomir Czech wygłosił serię wykładów na Uniwersytecie Mendla w Brnie zatytułowanych „The Political Economy of Eurozone: Crisis and the Future”. Przedmiotem wystąpień kierowanych do studentów studiów... [Więcej]


Pierwsze spotkanie w ramach międzynarodowego projektu finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Katedra Ekonomii Politycznej realizuje od 1 października 2020 roku międzynarodowy projekt „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Rolę lidera projektu... [Więcej]


Warsztaty Transatlantyckie z udziałem pracownika Katedry

W dniu 13 listopada 2020 roku dr hab. Sławomir Czech wygłosił prelekcję w ramach międzynarodowych Warsztatów Transatlantyckich zatytułowaną „Financing Coronacrisis Recovery. National Interests, Cooperation and the Future of Transatlantic... [Więcej]


Projekt wyszehradzki w Katedrze

Katedra Ekonomii Politycznej pozyskała grant „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowany przez Miedzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W ramach projektu zorganizowane zostaną międzynarodowe warsztaty... [Więcej]


Artykuł pracownika Katedry na liście filadelfijskiej

W czasopiśmie Journal of Economic Issues (IF=0,577) ukazał się artykuł dr hab. Sławomira Czecha pt. "Institutional Approach to Gender Bias in Old Age Security Systems: Comparative Analysis of Swedish and Polish Pension Reforms".... [Więcej]


Artykuł pracowników Katedry w czasopiśmie z listy filadelfijskiej

Artykuł autorstwa dr Sławomira Czecha i dr Moniki Krakowiak-Drzewieckiej zatytułowany „The Rationale of Brexit and the Theories of European Integration” ukazał się w czasopiśmie Oeconomia Copernicana (IF=2,218). Link  W opublikowanym tekście... [Więcej]


Piąte kolokwium noblowskie organizowane we współpracy z Katedrą Ekonomii Politycznej

W dniu 5 grudnia 2019 roku odbyło się piąte kolokwium noblowskie, które poświęcono postaci Douglassa C. Northa, laureata Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w 1993 roku. Prelekcję na temat dorobku Northa wygłosił dr Sławomir Czech. Zobacz... [Więcej]