Artykuł naszego pracownika w prestiżowym czasopiśmie

Artykuł naukowy pt. “The Inverted U-shaped Relationship between the Network Profile and the Competitive Advantage of Supply Chains: Chasing the Perfect Network Setting” autorstwa dr hab. Artura Świerczka, prof. UE z Katedry Logistyki Ekonomicznej został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Logistics Management (Vol. 29 Issue: 4, pp. 1379-1400), umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska).

Powyższy artykuł to kolejna publikacja dr hab. Artura Świerczka, prof. UE która ukazała się drukiem w czasopiśmie o jednym z najwyższych wskaźników Impact Factor (5-year Impact Factor: 2.437) w subdyscyplinie logistyki. Przedstawia wyniki badań uzyskane w ramach projektu realizowanego pod kierunkiem Prof. Artura Świerczka we współpracy z Arizona State University  i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej informacji na temat artykułu można znaleźć na stronie czasopisma:

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJLM-06-2017-0161