Kolejna publikacja naszego pracownika w prestiżowym czasopiśmie

Miło nam poinformować, że artykuł pt. „Investigating the Role of Demand Planning Process as a Higher Order Construct in Mitigating Disruptions in the European Supply Chains”, autorstwa dr hab. Artura Świerczka, prof. UE z Katedry Logistyki Ekonomicznej został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Logistics Management (Vol. 31, No. 3, s. 665-696), umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska).

Artykuł to kolejna publikacja dr hab. Artura Świerczka, prof. UE w czasopiśmie posiadającym bardzo wysoką wartość Impact Factor (5-year Impact Factor: 3.289).

Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja możliwości zakwalifikowania rozproszonych czynności planowania popytu w łańcuchu dostaw do większych konstruktów formujących proces planowania popytu na produkty. Ponadto, celem artykułu jest rozpoznanie wpływu procesu planowania popytu, jako głównego konstruktu, na łagodzenie zakłóceń wywołanych operacyjnymi czynnikami ryzyka w łańcuchach dostaw. 


Z treścią artykułu można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJLM-08-2019-0218/full/html