Aktualności

Prof. UE dr hab. inż. Jacek Szołtysek przeprowadził wykład dla uczestników Międzynarodowych Warsztatów Architektonicznych "Porcelanowa XXIII"


W dniu 22.05. Prof. UE dr hab. inż. Jacek Szołtysek wygłosił wykład pt. "Aspekty mobilności mieszkańców miast" dla uczestników Międzynarodowych Warsztatów Architektonicznych "Porcelanowa XXIII" organizowanych przez Fundację Giesche wspólnie z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej.