Aktualności

Referat prof. dr. hab. inż. Jacka Szołtyska na III Konferencji Naukowej z cyklu "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności".


W dniu 21.03.2019r. podczas III Konferencji Naukowej z cyklu "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności" pt. Współczesna kontynuacja dorobku Piotra Drzewieckiego został wygłoszony referat prof. dr. hab. inż. Jacka Szołtyska pt. Miasto jako obiekt ideologicznego zarządzania logistycznego. Celem głównym konferencji był przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perpektyw rozwojowych i kerunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce. Dorobek inż. Piotra Drzewieckiego stanowił kontekst identyfikacji sukcesów i wyzwań widzianych współcześnie w naukach o zarządzaniu.