Aktualności

Prof. Jacek Szołtysek na wykładach gościnnych w St. Petersburgu

W dniu 10.03. Prof. J. Szołtysek rozpoczął dla studentów kierunku Logistyka Uniwersytetu Transportowego w Petersburgu cykl wykładów pt. "Logistyka miasta" [Więcej]


Logistyka 2015. Logistyka w naukach o zarządzaniu

W dniach 04-05.03.2015 r.  w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Chęcinach odbyła się I Konferencja Naukowa Logistyka 2015. Logistyka w naukach o zarządzaniu. Organizowana dla wymiany poglądów na podstawowe koncepcje i nurty... [Więcej]


Pracownik Katedry na stażu naukowym w Niemczech

W dniach 02-15.02.2015 roku dr Sebastian Twaróg odbywa staż naukowy w Niemczech w Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes / University of Applied Sciences.     [Więcej]


I Konferencja Naukowa Logistyka 2015

W dniach 4 – 5 marca 2015 w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznych odbędzie się I Konferencja Naukowa Logistyka 2015. Logistyka w naukach o zarządzaniu. [Więcej]


Prof. J. Szołtysek odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

W dniu 12.01.2015 roku, podczas uroczystych obchodów Święta Uczelni (Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), Profesor Jacek Szołtysek został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenia dokonał Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra. Krzyż... [Więcej]


Prof. J. Szołtysek na wykładach gościnnych w Rosji

W dniu 09.12. Prof. J. Szołtysek rozpoczął dla studentów kierunku Logistyka Uniwersytetu Transportowego w Petersburgu cykl wykładów pt. "Istota logistyki" [Więcej]


Pracownicy Katedry na konferencji logistycznej w Sopocie

W dniach 04-05.12. Pracownicy Katedry w składzie: dr hab. E. Płaczek, dr S. Twaróg oraz mgr T. Dąbrowski (doktorant) uczestniczyli w XV Konferencji Naukowej Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych. Na konferencję zgłoszono i wygłoszono dwa... [Więcej]