Aktualności

W dniu 08 czerwca 2022 odbyła się konferencja, współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na temat: „Zielony Śląsk – Śląsk w transformacji. Sukcesy i wyzwania”. Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek był panelistą w tej konferencji. [Więcej]
Miło nam poinformować, że do zasobów monografii pracowników katedry trafiła publikacja pt. Gospodarka współdzielenia - kontekst miejski. Autorami publikacji są: prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, dr hab. Dominik Krężołek, prof. UE oraz dr Rafał... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek wziął udział w debacie na temat smart city i społeczeństwa 5.0, odbywającej się w ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ponadto Profesor wziął udział w spotkaniach z kadrą samorządową i... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (zdalnie w związku z równoległym uczestnictwem w Europejskim Kongresie Gospodarczym) oraz dr Sebastian Twaróg uczestniczyli w konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek w okresie 25.03-01.04.2022 przebywał w British University of Egypt (BUE), gdzie przeprowadził wykłady dla studentów, uczestniczył w seminarium naukowym oraz przeprowadził rozmowy na temat możliwych obszarów... [Więcej]
Prof dr hab. inż. Jacek Szołtysek wygłosił wystąpienie na temat "Miasta inteligentne - dylematy funkcjonowania i rozwoju" oraz był panelistą w sesji poświęconej problematyce miast inteligentnych. W konferencji Smart City XII Computerworld "Państwo... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek uczestniczył w II Międzynarodowej konferencji naukowej "Wyzwania logistyki we współczesnym świecie" i wygłosił w sesji plenarnej referat pt.: "Identyfikacja wyzwań logistyki we współczesnym świecie". Konferencja... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek i dr Sebastian Twaróg wygłosili w dniu 12.01.2022 r. w sesji plenarnej referat "Dylematy wokół smart city". W konferencji "Szkoła Logistyki 2022" uczestniczyli ponadto: dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE i dr Rafał... [Więcej]
W dniu 17.12. prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek wziął udział w konferencji "Od badania do działania. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w wynikach projektu Gospostrateg-NewUrbPact i pracach nad Strategią Rozwoju GZM" W ramach konferencji zostały... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek w dniu 16.12.2021 został wyróżniony przez Panią Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celinę Olszak za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz wzmacniania relacji Uczelni z... [Więcej]