Prof. dr hab. Krystyna Śliwińska

 1. Marketing wobec wyzwań XXI wieku, Uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce,  Praca zbiorowa pod  red. K. Śliwińskiej, M. Komora, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013
 2. K. Śliwińska, Uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na podstawie danych wtórnych, w:Marketing wobec wyzwań XXI wieku, Uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce,  Praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej, M. Komora, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 52-65 (współautor), 65-102
 3. K. Śliwińska, Rozważania nad problemami etycznymi komunikacji marketingowej, Handel Wewnętrzny, wrzesień – październik 2012, tom I, s.9-15.
 4. K. Śliwińska, M. Jaśniok, Lojalność jako kapitał strategiczny ugrupowania politycznego w strukturze hierarchicznej i sieciowej, w: Zasady i techniki marketingu politycznego, Pod red. J. Klisińskiego, WSEiA, Bytom 2009, Prace Naukowe nr 7, s. 19-34.
 5. Strategie marketingowe na wybranych rynkach. Aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania w organizacjach non profit, Praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej. Prace Naukowe AE, Katowice 2009, 133 s.
 6. K. Śliwińska, M. Jaśniok, Działania marketingowe podmiotów politycznych w okresie międzywyborczym. w: Teoria i praktyka marketingu politycznego, Pod red. J. Klisińskiego, Prace naukowe WSEiA w Bytomiu, Bytom 2008, nr 4, s. 104-114.
 7. K. Śliwińska, M. Jaśniok, Pozycjonowanie wizerunku samorządu terytorialnego, w: Public relations. Teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania, Pod red. H. Przybylskiego, Prace naukowe AE, Katowice 2008, s. 25-33.
 8. K. Śliwińska, M. Jaśniok, Polityka społeczna samorządu terytorialnego w aspekcie relacji z interesariuszami, w: Gospodarka społeczna w Europie. Pod red. E. Pancer-Cybulskiej, WSH, Wrocław 2008, s. 215-224.
 9. K. Śliwińska, M. Jaśniok, Ewolucja procesów na rynku politycznym jako konsekwencja integracji europejskiej, w: Zarządzanie i Marketing, Z. 14, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, nr 250, s. 411-423.
 10. K. Śliwińska, M. Jaśniok, Projekt wirtualnej spółki w procesie dydaktycznym przedmiotu „Podstawy marketingu”, w: Współczesny marketing. Trendy, działania, Pod red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 599-605.
 11. Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach, Praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej, Prace Naukowe AE, Katowice 2008, 144 s.
 12. Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej, Prace Naukowe AE, Katowice 2007, 136 s.
 13. K. Śliwińska, M. Jaśniok, Promocja samorządu – problemy strategiczne fazy planowania, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, Pod red. G. Rosy, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, nr 473, t.II, s. 243-250.