Wizyta studyjna w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

20 listopada br.,  studenci mieli możliwość poznać specyfikę funkcjonowania oraz zarządzania jednym z czterech największych lotnisk w Polsce. Wizyta studyjna obejmowała najważniejsze informacje na temat lotniska; zwiedzanie hangaru serwisowania samolotów; stacji pożarniczej, zapewniającej bezpieczeństwo na lotnisku; płytę cargo, gdzie swoje magazyny przeładunkowe mają m.in. UPS, DHL czy TNT; a także wizytę na nowej wieży kontroli lotów (47 m; najwyższa w Polsce). Zajęcia terenowe zrealizowane zostały w ramach trzech przedmiotów: współpraca strategiczna przedsiębiorstw, ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem (dr Patrycja Klimas, Katedra Teorii Zarządzania) oraz sieci logistyczne (dr Sebastian Twaróg, dr Rafał Otręba, Katedra Logistyki Społecznej). Specjalne podziękowania dla wielkiego pasjonata lotnictwa – Pana Piotra Adamczyk z Biura Prasowego – Lotnisko Katowice-Pyrzowice.

A study visit at the International Katowice Airport in Pyrzowice – on November 20, students had the opportunity to learn about the specificity of operation and management of one of the four largest airports in Poland. The study visit included the most important information about the airport; visiting the aircraft service hangar; the fire station, ensuring security at the airport; the cargo deck, where among others UPS, DHL or TNT have their reloading warehouses; as well as a visit to the new air traffic control tower (47 m, the highest in Poland). Field classes were organized within three subjects: strategic cooperation of enterprises, risk in business management (Patrycja Klimas, Department of Management Theory), and logistic networks (Sebastian Twaróg, Rafał Otręba, Department of Social Logistics). Special thanks to the great aviation enthusiast – Mr. Piotr Adamczyk from the Press Office, Katowice Airport.