Pracownicy Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki

współuczestniczą wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Silesianie”

oraz pracownikami innych katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

w organizacji

VI Ogólnopolskiej Konferencji

„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”.

 

Konferencja odbędzie się 14 listopada 2019 roku pod tytułem

„Rozwój zrównoważony a działalność współczesnych jednostek kultury”

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konferencji