Ważniejsze publikacje od 2012 roku

 

prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński

 

  • L. Żabiński, Innowacyjne produkty systemowe i ich konsumpcja. Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju. Konsumpcja i Rozwój” 2013, nr 1
  • L. Żabiński, Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe [W:] Marketing produktów systemowych, pod red. L. Żabińskiego, PWE, Warszawa 2012
  • L. Żabiński (red. nauk.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa 20012
  • L. Żabiński, Challenges of Modernity and Marketing. Consumerism. Global Crisis. Innovations and Development, Journal of Economics Management No 9, University of Economics in Katowice, Katowice 2012
  • L. Żabiński: Wyzwania współczesności a marketing. "Handel Wewnętrzny" 2012,    wrzesień – październik