Ważniejsze publikacje od 2012 roku

 

dr hab. Marek Drzazga, prof. UE

 

Monografie

 • M. Drzazga, Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012

 

Artykuły i studia

 • M. Drzazga, Ewolucja form handlu detalicznego na początku XXI wieku, "Handel Wewnętrzny" 2016, nr 3 (362)
 • M. Drzazga, Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego na początku XXI wieku. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 261, Katowice 2016
 • M. Drzazga, Corporate Social Responsibility in a Retail Trade Company on the Example of the Swiss Company Migros, [in:] Special responsibility, ethics and sustainable business. Theory and practice, ed. A. Stancu, G. F. Grigore, Editura ASE, Bucuresti Bucuresti 2014
 • M. Drzazga, Current Conceptions of Marketing Activities in European Trade Companies, "International Journal of Economic Practices and Theories" 2014, Vol. 4, no. 5
 • M. Drzazga, Koncepcje w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego na początku XXI wieku, "Marketing i Rynek" 2014, nr 8, CD. M. Drzazga, Koncepcje w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego na początku XXI wieku, "Marketing i Rynek" 2014, nr 8, CD.
 • M. Drzazga, Etnocentryzm a tworzenie wartości o charakterze marketingowym w przedsiębiorstwie handlowym (na przykładzie szwajcarskiego przedsiębiorstwa Migros), "Marketing i Rynek" 2014, nr 6 (CD) 
 • M. Drzazga, New Media in Marketing Communication in Multichannel Retailing, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 205, Katowice 2014
 • M. Drzazga, Zmiany w otoczeniu technologicznym przedsiębiorstw na początku XXI wieku i ich implikacje dla komunikacji marketingowej, "Marketing i Rynek" 2014, nr 4, CD
 • M. Drzazga, Digital signage jako kanał komunikacji marketingowej w handlu detalicznym, "Handel Wewnętrzny – Rynek, Przedsiębiorstwo, Konsumpcja, Marketing" 2013, tom II - Marketingowe sposoby kreowania wartości dla klienta, maj-czerwiec
 • M. Drzazga, Media społecznościowe w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem [w:] Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania, kierunki rozwoju, pod red. A. Bajdaka, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013
 • M. Drzazga, Komunikacja marketingowa detalicznych przedsiębiorstw handlowych w Polsce. Wyniki badań prowadzonych metodą ocen ekspertów [w:] Studia i Materiały 1-2/2012 (14-15), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013
 • M. Drzazga: Internet w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w wielokanałowym handlu detalicznym [w:] Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, pod red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Nr 763 - Ekonomiczne Problemy Usług Nr 105, tom II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013
 • M. Drzazga, A. Bajdak, Komunikacja marketingowa w procesie tworzenia wartości w przedsiębiorstwach handlu detalicznego. "Handel Wewnętrzny – Rynek, Przedsiębiorstwo, Konsumpcja, Marketing" 2013, tom II - Marketingowe sposoby kreowania wartości dla klienta, maj-czerwiec
 • M. Drzazga, A. Bajdak, Digital signage jako kanał komunikacji marketingowej w handlu detalicznym. "Handel Wewnętrzny – Rynek, Przedsiębiorstwo, Konsumpcja, Marketing" 2013, tom II - Marketingowe sposoby kreowania wartości dla klienta, maj-czerwiec

 

Redakcje

 • Żabiński L., Drzazga M., Kieżel M. (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 261, Katowice 2016