Ważniejsze publikacje od 2012 roku

 

prof. UE dr hab. Teresa Żabińska

 

Artykuły i studia

 • T. Żabińska, Problemy rozwoju turystyki w warunkach globalizacji[w:] Warszawa przyjazna turystyce, pod red. A. Gotowt-Jeziorskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014
 • T. Żabińska, J. Maciąg, Zarządzanie jakością sieciowego produktu turystycznego na przykładzie wybranych produktów województwa śląskiego [w:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata, pod red. G. Gołembskiego, A. Niezgody,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014
 • T. Żabińska, Europejskie Szlaki Dziedzictwa Kulturowego jako szczególny rodzaj/przykład markowego produktu turystycznego - cele tworzenia, kategoryzacja [w:] Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, pod red. J. Gołuchowskiego, Z. Spyry, CeDeWu, Warszawa 2014
 • T. Żabińska, Marketing wydarzeń jako przykład zastosowania marketingu w sferze kultury [w:] Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, pod red. J. Gołuchowskiego, Z. Spyry, CeDeWu, Warszawa 2014
 • T. Żabińska, M. Berger, Z. Spyra, K. Zdanowicz-Cyganiak, Kultura, sztuka i turystyka we współczesnym świecie wiedzy na początku XXI wieku [w:] Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, pod red. J. Gołuchowskiego, Z. Spyry, CeDeWu, Warszawa 2014
 • T. Żabińska, M. Berger, G. Koniorczyk, Z. Spyra, Marketing i komunikacja marketingowa w sferze kultury, sztuki i turystyki kulturowej [w:] Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, pod red. J. Gołuchowskiego, Z. Spyry, CeDeWu, Warszawa 2014
 • T. Żabińska, Z. Spyra, K. Zdanowicz-Cyganiak, Pojęcie sektora kultury, sztuki i turystyki kulturowej [w:] Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, pod red. J. Gołuchowskiego, Z. Spyry, CeDeWu, Warszawa 2014
 • T. Żabińska, J.Maciąg, Networking in tourism. Theory versus practise of its functioning in Poland [w:] Tourism Role in the Regional Economy. Vol. 4. Regional Tourism Product. theory and practice, ed. by J. Wyrzykowski, J. Marak, University of Business in Wroclaw, Wroclaw 2013
 • T. Żabińska, Turystyka w dużych miastach i metropoliach. wybrane problemy rozwoju i zarządzania [w:]  Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, pod red. T. Żabińskiej, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 147, Katowice 2013
 • T. Żabińska, Turystyka kreatywna. Koncepcja i możliwości rozwoju w Polsce [w:] A. Rapacz (red.): Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012

 

Redakcja

 • T. Żabińska (red.), Studia Ekonomiczne nr 115, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015 (zobacz publikację)
 • T. Żabińska (red., Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 147, Katowice 2013 (zobacz publikację)
 • T. Żabińska (red.), Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 119, Katowice 2012 (zobacz publikację)