Dr Danuta Babińska

Wybrane publikacje z lat 2000-2020:

 • Babińska D. (2021),  Applying action learning in the development of business students intercultural competences. European Journal of Cross-Cultural Competence and Management, Special Issue on: Intercultural Competencies in a Changing Complex World.

 • Babińska D. (2020), Corporate social responsibility in time of pandemic, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. vol. 21, ss. 9-20.

 • Babińska D. (2018), Znaczenie inteligencji kulturowej w międzynarodowych badaniach marketingowych. International Business and Global Economy, no. 37, s. 363-373.

 • Babińska D., Witczak O. (2016), Developing students' knowledge, skills and social competences in international marketing research - cooperation of academia and business. Journal of Economics and Management, vol. 26, s. 34-51.

 • Babińska D. (2013), The role of knowledge in the internationalization process of firms - a review of selected research literature. Journal of Economics & Management, Vol. 14, s. 9-20.
 • Babińska D., Grochal-Brejdak M. (2013), Społeczne raportowanie w Polsce, czyli o czym się nie pisze. Handel wewnętrzny, maj-czerwiec, tom 3, s. 62-71. 
 • Babińska D., Grochal M. (2012), The global - local dimension of corporate social responsibility reporting - evidence from Central and Eastern Europe. [In:] Proceedings of the 5th International Society of Business, Economics and Ethics World Congress: Tradition and New Horizons - Towards the Virtue of Responsibility, Volume 1, Warsaw, Poland, 2012, s. 354-364.
 • Babińska D. (2012), Researching European markets [and] Segmentation, targeting and positioning for the European markets. [In:] International Marketing in Europe, Maja Szymura-Tyc (ed.), University of Economics in Katowice Publisher, Katowice, s. 59-80; s. 81-99.
 • Babińska D. (2011), Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji firm z rynków wschodzących. Zeszyty Naukowe SGH w Warszawie, nr 32, s. 13-25.
 • Babińska D. (2011), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu rynków wschodzących. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, nr 661, s. 537-548.
 • Babińska D., Matysiewicz J., Smyczek S. (2011), Internationalisation of professional service firms from CEE countries - research in process. [In:] Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, C. Munteanu (ed.), September 21-23, 2011, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Iasi, Romania, 2011.
 • Babińska D. (2010), Marketing a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] "Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego", S. Figiel (red.), PWE, Warszawa, s. 415-422.
 • Babińska D. (2010), Ocena wykorzystania wyników badań marketingowych w przedsiębiorstwach województwa śląskiego. [W:] Badania Marketingowe. Skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, K. Mazurek–Łopacińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 56-62.
 • Babińska D. (2010), Potrzeby informacyjne przedsiębiorstw polskich w odniesieniu do rynków europejskich – w świetle wyników badań. [W:] Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, J. W. Wiktor, A. Żbikowska (red.), PWE, Warszawa, s. 244-249.

 • Karcz K., Babińska D. (2009), Methodology related issues at the stage of preparing international comparative research [and:] Relationships quality, barriers to establishing and maintaining relationships. [In:] Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison, R. Lukasova, A. Bajdak (eds.), Scientific Publications / Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice, s. 71-90.
 • Karcz K., Babińska D. (2007), Konkurowanie mikro- i małych przedsiębiorstw poprzez tworzenie relacji z interesariuszami – porównanie przykładów z Czech, Polski, Słowacji. Metodologia badań. [W:] Trans’ 07 Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, H. Brdulak, E. Duliniec , T. Gołębiowski (red.), SGH w Warszawie, s. 399-407.

 • Babińska D., Nizielska A. (2009), International marketing research on the markets of Central and Eastern Europe. Journal of Economics & Management, vol. 6, s. 5-19.

https://scholar.google.com/citations?user=I4VR2ygAAAAJ&hl=pl