Nasz pracownik z grantem Narodowego Centrum Nauki


Miło nam poinformować, że decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki pracownik naszej katedry – mgr Daniel Gajda otrzymał grant na realizację projektu badawczego pt. „Zarządzanie talentami w kontekście pozytywnych zjawisk organizacyjnych” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „Preludium 16”.

Konkurs Preludium kierowany jest do naukowców niepodsiadających stopnia naukowego doktora. Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 70, 140 lub 210 tys. zł w zależności od planowanego czasu realizacji projektu. W szesnastej edycji konkursu do Narodowego Centrum Nauki nadesłano 1088 wniosków, spośród których 256 otrzymało finansowanie o łącznej wysokości niemal 40 mln zł.