Pracownicy i doktoranci Katedry na konferencji „Zarządzanie kapitałem ludzkim a wyzwania nowoczesnych organizacji”


W dniach 15 i 16 maja 2018 roku pracownicy i doktoranci Katedry: mgr Łucja Waligóra, mgr Daniel Gajda, mgr Rafał Hoffmann oraz mgr Krzysztof Wąsek uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie kapitałem ludzkim a wyzwania nowoczesnych organizacji”, organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. 

W trakcie toczonych obrad nasi reprezentanci wygłosili referaty o następującej tematyce:

mgr Łucja Waligóra: Zarządzanie wiekiem w kontekście przełamywania stereotypów dotyczących pracowników 50+. Prezentacja wybranych praktyk.

mgr Daniel Gajda: Implikacje wysokiej niezawodności organizacji. Wpływ kultury bezpieczeństwa na postawy i zachowania pracowników.

mgr Krzysztof Wąsek: Onboarding w świadomości osób pracujących. Znajomość procesu, doświadczenia i znaczenie w świetle badań empirycznych.

Zaprezentowane referaty ukażą się w czasopiśmie "Przedsiębiorczość i zarządzanie".