O Klubie

Klub Absolwentów Logistyki i Transportu (KALiT) to organizacja absolwencka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zrzeszająca Absolwentów wszystkich roczników, wszystkich kierunków i specjalizacji związanych z transportem, spedycją i logistyką, a także absolwentów innych kierunków, którzy zawodowo związali się z tymi dziedzinami.

KALiT jest organizacją międzywydziałową, działa przy Biurze Współpracy z Gospodarką i Absolwentami. Klub jest otwarty na wszystkich Absolwentów, niezależnie od stopnia możliwego zaangażowania w jego bieżącą działalność. Członkostwo w Klubie może mieć charakter aktywny lub bierny, a wśród członków znajdują się organizatorzy absolwenckich inicjatyw, ale także uczestnicy (beneficjenci) tych wydarzeń i ich obserwatorzy. 

  

 

Dążenia Klubu skoncentrowane są wokół trzech filarów: działań na rzecz społeczności Absolwentów, działań na rzecz współpracy Absolwentów z Uniwersytetem oraz działań na rzecz współpracy Absolwentów ze Studentami. Te dążenia wyrażone są w celach Klubu przedstawionych na grafice:

 

   

 

Klub zaprasza do grona Członków wszystkich Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (wcześniej: Akademii Ekonomicznej w Katowicach), którzy ukończyli studia I lub II stopnia, studia podyplomowe oraz osoby, które uzyskały stopień doktora lub doktora habilitowanego.

Klub zaprasza także do grona Sympatyków wszystkie osoby, które współpracują z KALiT na rzecz realizacji celów statutowych, m.in. absolwentów innych uczelni, przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

 

 

 

W skład struktury organizacyjnej Klubu wchodzi Zebranie Członków oraz Zarząd. W skład zarządu wchodzi Przewodniczący Klubu wraz z Wiceprzewodniczącymi. Zebranie Członków decyduje o składzie Zarządu. Zakres kompetencji oraz prawa i obowiązki opisane są na grafice: