Academic Review of Business and Economics jest recenzowanym czasopismem naukowym. Publikuje prace z zakresu ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu i biznesu, a także wyniki interdyscyplinarnych badań podejmujących tematy ekonomiczne. [Więcej]
Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka zaprasza do wzięcia udziału w II edycji „Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii społeczno-gospodarczej, obronioną w 2021 roku”. [Więcej]
Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki... [Więcej]
Zgodnie z komunikatem JM Rektor obrony prac magisterskich, licencjackich oraz inżynierskich realizowane będą w trybie stacjonarnym. Prosimy o zapoznanie się z procedurami w zakresie dokumentacji do obron oraz realizacji egzaminu dyplomowego. [Więcej]
Szanowni Państwo, Pragnę poinformować, że wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach do końca semestru letniego 2021/2022 będą realizowane tak, jak dotychczas, zgodnie z zapisami dotyczącymi kształcenia... [Więcej]
Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje od 2017 roku program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka". Studenci zainteresowani udziałem w programie mogą zadeklarować chęć uczestnictwa w uczelniach biorących udział w programie na... [Więcej]
Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiły konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 r., a na zwycięzców czeka... [Więcej]
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją JM Rektor dzień 2 kwietnia 2021 r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dziekanat Szkoły Studiów I i II Stopnia będzie w tym dniu nieczynny. [Więcej]
Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej... [Więcej]
Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane Zarządzenie Nr 157/20 w sprawie wysokości stypendiów dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach... [Więcej]