Przejdź do menu Przejdź do treści

Wykaz kół naukowych działających przy katedrach

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem Kół Naukowych proszę kierować na adres: marta.majnusz@ue.katowice.pl 

 

1. Koło Naukowe "Ekonomia Sportu"

Opiekun koła: dr Artur Grabowski

Kontakt: artur.grabowski@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Adrian Pietrzyk

Kontakt: adrian.pietrzyk@edu.uekat.pl             

Wydział Ekonomii
Katedra Ekonomii

https://www.facebook.com/KNEkonomiaSportu/

2. Koło Naukowe "FOREX"

Opiekun koła: dr Wojciech Zembura

Kontakt: wojciech.zembura@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Artem Mazur

Kontakt: artem.mazur@edu.uekat.pl 

Wydział Ekonomii
Katedra Ekonomii

3. Koło Naukowe "Nieruchomości"

Opiekun koła: dr Adam Polko oraz  mgr Wiktoria Jędrusik

Kontakt: adam.polko@ue.katowice.pl,  wiktoria.jedrusik@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Wiktor Kolat

Kontakt:  wiktor.kolat@edu.uekat.pl

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

www.facebook.com/sknn.ue.katowice/

4. Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania

Opiekun koła: dr Edyta Abramek

Kontakt: edyta.abramek@ue.katowice.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Informatyki

http://knsiz.ue.katowice.pl/ 

5. Koło Naukowe "HASHTAG"

Opiekun koła: mgr Arkadiusz Kisiołek

Kontakt: arkadiusz.kisiolek@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Weronika Klima

Kontakt: weronika.klima@edu.uekat.pl 

              knhashtag@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Informatyki Ekonomicznej

http://www.knhashtag.ue.katowice.pl/

6. Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych"International Challenge"

Opiekun koła: dr Rafał Świtała

Kontakt: rafal.switala@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Wiktoria Kulig

Kontakt: wiktoria.kulig@edu.uekat.pl 

Wydział Ekonomii
Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 

https://www.facebook.com/KNInternationalChalle    

7. Koło Naukowe Zarządzania "Menedżer"

Opiekun koła: mgr Aleksandra Swałek

Kontakt: aleksandra.swalek@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Magdalena Cofała

Kontakt: magdalena.cofala@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

https://katalogstron.ue.katowice.pl/menedzer/ 

8. Koło Naukowe "Badanie Przestrzeni Zurbanizowanej AREA"

Opiekun koła: mgr Piotr Rykała

Kontakt: piotr.rykala@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Marlena Witkowska

Kontakt: marlena.witkowska@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

https://www.facebook.com/ue.area/

9. Koło Naukowe Transportu

Opiekun koła: dr Anna Urbanek

Kontakt: anna.urbanek@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Anna-Maria Filipiak

Kontakt:  anna-maria.diaczek@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Transportu

Studenckie Koło Naukowe Transportu

10.  Koło Naukowe "HR-owców"

Opiekun koła: mgr Monika Karczewska

Kontakt: monika.karczewska@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Julia Szutka

Kontakt: julia.szutka@edu.uekat.pl 

Wydział Ekonomii
Katedra Zarządzania Organizacjami

Koło Naukowe "HR-owców"

11. Koło Naukowe Bankowości

Opiekun koła: dr Joanna Cichorska

Kontakt: j.cichorska@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Wiktoria Golczyk

Kontakt: wiktoria.golczyk@edu.uekat.pl  

Wydział Finansów 
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

12. Koło Naukowe Modelowania Finansowego "QUANTUM"

Opiekun koła: dr Jan Kaczmarzyk

Kontakt: jan.kaczmarzyk@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Tomasz Radochoński 

Kontakt: tomasz.radochonski@edu.uekat.pl  

Wydział Finansów
Katedra Finansów Publicznych

www.quantum.ue.katowice.pl

www.facebook.com/knquantum

13. Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego

Opiekun koła: mgr Wojciech Kaczmarczyk

Kontakt: wojciech.kaczmarczyk@ue.katowice.pl
Przedstawiciel zarządu:  Kamil Gomulski

Kontakt: kamil.gomulski@edu.uekat.pl 

Wydział Finansów
Katedra Matematyki Stosowanej

https://www.facebook.com/knarfkat/

14. Koło Naukowe Prawa Finansowego „AUREUS”

Opiekun koła: dr Ewa Janik

Kontakt: ewa.janik@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Joanna Pinkowicz 

Kontakt: aureus@uekat.pl

Wydział Finansów
Katedra Prawa i Ubezpieczeń

www.aureus.ue.katowice.pl

15. Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz"

Opiekun koła: dr Iwona Franczak

Kontakt: iwona.franczak@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Karolina Soja

Kontakt:  karolina.soja@edu.uekat.pl

               rachmistrz@uekat.pl

Wydział Finansów
Katedra Rachunkowości

rachmistrz.ue.katowice.pl

16. Koło Naukowe Marketingu "Meritum"

Opiekun koła: dr Zbigniew Spyra

Kontakt: zbigniew.spyra@ue.katowice.pl

Kontakt: meritum.ue.katowice@gmail.com

Przedstawiciel zarządu: Marek Czekajski

Kontakt: marek.czekajski@edu.uekat.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych

17. Koło Naukowe Informatyki

Opiekun koła: dr Artur Machura

Kontakt: artur.machura@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Karol Wolny 

Kontakt: karol.wolny@edu.uekat.pl 

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Informatyki

www.facebook.com/skniue  

18. Koło Naukowe "Algorytmiki i Programowania"

Opiekun koła: dr Barbara Probierz

Kontakt: e-mail: barbara.probierz@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Oskar Bełza

Kontakt: oskar.belza@edu.uekat.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Uczenia Maszynowego

19. Koło Naukowe Dziennikarstwa Ekonomicznego i Medioznawstwa

Opiekun koła: mgr Ilona Ptak

Kontakt: e-mail: ilona.ptak@ue.katowice.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji

20. Koło Naukowe International Business

Opiekun koła: mgr inż. arch. Szymom Zdziebko

Kontakt: szymon.zdziebko@ue.katowice.pl

przedstawiciel zarządu: Monika Działo

Kontakt: monika.dzialo@edu.uekat.p

Wydział Zarządzania
Katedra Badań Konsumpcji

https://www.facebook.com/IB.Research.Club

21. Koło Naukowe Logistyki "Dialog"

Opiekun koła: dr Krzysztof Niestrój

Kontakt: krzysztof.niestroj@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Aleksandra Banaś

Kontakt: aleksandra.banas1@edu.uekat.pl

               knldialog@uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Logistyki Ekonomicznej

22. Naukowe Koło "AD_VENTURE"

Opiekun koła: mgr Magdalena Dominiczewska

Kontakt: magdalena.dominiczewska@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Paweł Zawiszowski

Kontakt: pawel.zawiszowski@edu.uekat.pl  

               ad_venture@ue.katowice.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczości - Naukowe Koło "AD_VENTURE"

23. Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki"

Opiekun koła: dr Paweł Piotrowski

Kontakt: pawel.piotrowski@ue.katoiwce.pl

Przedstawiciel zarządu: Jadwiga Heder

Kontakt: jadwiga.heder@edu.uekat.pl  

               facebook.com/kntkontiki

Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki

Turystyki - Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki"

24. Koło Naukowe Statystyków

Opiekun koła: dr Rafał Kucharski

Kontakt: e-mail: rafal.kucharski@ue.katowice.pl 

Kolegium Zarządzania
Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

25. Koło Naukowe Zarządzania "Synergia"

Opiekun koła: mgr Marta Martyniak

Kontakt: marta.martyniak@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Julia Kasperkowicz

Kontakt: julia.kasperkowicz@edu.uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Zarządzania Przedsiębiorstwem - Koło Naukowe Zarządzania "Synergia"

26. Koło Naukowe "Human Resource Development"

Opiekun koła: mgr inż. Sylwia Jakubowska

Kontakt: sylwia.jakubowska@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Olga Wysocka

kontakt: olga.wysocka@edu.uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

www.hrd.ue.katowice.pl

27. Koło naukowe „Matrioszka"

Opiekun koła: mgr Bożena Kopczyńska

Kontakt: bozena.kopoczynska@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Mikołaj Szewczyk

Kontakt: mikołaj.szewczyk@edu.uekat.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Języków Obcych

28. Koło Naukowe "Common Language"

Opiekun koła: mgr Magdalena Łęska

Kontakt: magdalena.leska@ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Języków Obcych

29. Koło Naukowe "MANAGEMEDIA"

Opiekun koła: mgr Bożena Filas

Kontakt: bozena.filas@edu.uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: przewodniczący - mgr Arkadiusz Ulążka, wiceprzewodnicząca - mgr Anna Baldy

Kontakt: arkadiusz.ulazka@edu.uekat.pl, anna.baldy@edu.uekat.pl 

Kontakt mailowy koła naukowego: managemedia@uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Przedsiębiorczości

30. Koło Naukowe "Cymelium"

Opiekun koła: dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak

Kontakt: zdanowicz@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Filip Grzesik

Kontakt: filip.grzesik@edu.uekat.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji 
Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji

31. Koło Naukowe Gospodarka i Zarządzanie Publiczne  

Opiekun koła: dr Karolina Szymaniec-Mlicka

Kontakt: karolina.szymaniec-mlicka@uekat.pl

Przedstawiciel zarządu: Natalia Rybak

Kontakt: natalia.rybak1@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii          
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

32. Koło Naukowe Debaty Ekonomicznej

Opiekun koła: dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka

Kontakt: dominika.bochanczyk-kupka@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Krzysztof Kasprowski

Kontakt: krzysztof.kasprowski1@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii          
Katedra Ekonomii

33. Koło Naukowe "Finance and Business"

Opiekun koła: dr. hab. Monika Klimontowicz, prof.UE oraz dr Krystyna Mitręga Niestrój

Kontakt: mklimontowicz@ue.katowice.plkrystyna.mitrega-niestroj@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Kamila Pawlak

Kontakt: kamila.pawlak@edu.uekat.pl

Wydział Finansów
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

34. Koło Naukowe Rynku i Konsumpcji "SprzedaJEMY!"

Opiekun koła: dr Kajetan Suchecki

Kontakt: kajetan.suchecki@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Tomasz Dudzic

Kontakt: tomasz.dudzic@edu.ueakat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Rynku i Konsumpcji

35. Koło Naukowe "Micro Invest Rybnik"

Opiekun koła: dr Maria Czech

Kontakt: maria.czech@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Szymon Wojdyła

Kontakt: szymon.wojdyla@edu.uekat.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Filia w Rybniku

36. Koło Naukowe "Digital Innovation"

Opiekun koła: dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE

Kontakt: magdalena.jaciow@ue.katowice.pl
Przedstawiciel zarządu: Adrian Motyka

Kontakt: adrian.motyka@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Badań nad Gospodarką Cyfrową 

37. Koło Naukowe "Marketing i Handel"

Opiekun koła: mgr Justyna Krawczyk

Kontakt: justyna.krawczyk@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Łukasz Pietraszek
Kontakt: lukasz.pietraszek@edu.uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Marketingu

38. Koło Naukowe "CityInSight"

Opiekun koła: dr Agnieszka Majorek-Gdula

Kontakt: agnieszka.majorek-gdula@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Ida Jaroń
Kontakt: ida.jaron@edu.uekat.pl

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy