Wykaz kół naukowych działających przy katedrach

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem Kół Naukowych proszę kierować na adres: marta.majnusz@ue.katowice.pl 

 

1. Koło Naukowe "Ekonomia Sportu"

Opiekun koła: dr Artur Grabowski

Kontakt: artur.grabowski@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Adrian Pietrzyk

Kontakt: adrian.pietrzyk@edu.uekat.pl             

Wydział Ekonomii
Katedra Ekonomii

https://www.facebook.com/KNEkonomiaSportu/

2. Koło Naukowe "FOREX"

Opiekun koła: dr Wojciech Zembura

Kontakt: wojciech.zembura@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Artem Mazur

Kontakt: artem.mazur@edu.uekat.pl 

Wydział Ekonomii
Katedra Ekonomii

3. Koło Naukowe "Nieruchomości"

Opiekun koła: dr Adam Polko

Kontakt: adam.polko@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Wiktoria Jędrusik

Kontakt: wiktoria.jedrusik@edu.uekat.pl 

Wydział Ekonomii
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

http://sknn.ue.katowice.pl/

4. Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania

Opiekun koła: dr Edyta Abramek

Kontakt: edyta.abramek@ue.katowice.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Informatyki

http://knsiz.ue.katowice.pl/ 

5. Koło Naukowe "HASHTAG"

Opiekun koła: mgr Arkadiusz Kisiołek

Kontakt: arkadiusz.kisiolek@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Tomasz Turek

Kontakt: tomasz.turek@edu.uekat.pl

              knhashtag@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Informatyki Ekonomicznej

http://www.knhashtag.ue.katowice.pl/

6. Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych"International Challenge"

Opiekun koła: dr Katarzyna Czech

Kontakt: katarzyna.czech@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Dominik Surowiec

Kontakt: dominik.surowiec@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 

https://www.facebook.com/KNInternationalChalle    

7. Koło Naukowe Zarządzania "Menedżer"

Opiekun koła: mgr Ewa Raczyńska

Kontakt: ewa.raczynska@uekat.pl 

Wydział Ekonomii
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

https://katalogstron.ue.katowice.pl/menedzer/ 

8. Koło Naukowe "Badanie Przestrzeni Zurbanizowanej AREA"

Opiekun koła: mgr Piotr Rykała

Kontakt: piotr.rykala@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Kamil Pardela

Kontakt: kamil.pardela@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

https://www.facebook.com/ue.area/

9. Koło Naukowe Transportu

Opiekun koła: dr Anna Urbanek

Kontakt: anna.urbanek@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Anna-Maria Filipiak

Kontakt:  anna-maria.diaczek@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Transportu

Studenckie Koło Naukowe Transportu

10.  Koło Naukowe "HR-owców"

Opiekun koła: dr hab. Alicja Winnicka-Wejs

Kontakt: a.winnicka-wejs@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Patrycja Plaszczymąka

Kontakt: patrycja.plaszczymaka@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Zarządzania Organizacjami

Koło Naukowe "HR-owców"

11. Koło Naukowe Bankowości

Opiekun koła: dr Joanna Cichorska

Kontakt: j.cichorska@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Barbara Limanówka

Kontakt: barbara.limanowka@edu.uekat.pl

Wydział Finansów 
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

12. Koło Naukowe Inżynierii Finansowej

Opiekun koła: dr Bożena Frączek

Kontakt: b.fraczek@ue.katowice.pl

Wydział Finansów
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

13. Koło Naukowe Modelowania Finansowego "QUANTUM"

Opiekun koła: dr Jan Kaczmarzyk

Kontakt: jan.kaczmarzyk@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Aleksander Piecuch

Kontakt: aleksander.piecuch@edu.uekat.pl

Wydział Finansów
Katedra Finansów Publicznych

www.quantum.ue.katowice.pl

www.facebook.com/knquantum

14. Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego

Opiekun koła: mgr Wojciech Kaczmarczyk

Kontakt: wojciech.kaczmarczyk@ue.katowice.pl
Przedstawiciel zarządu:  Adrian Mencel

Kontakt: adrian.mencel@edu.uekat.pl

Wydział Finansów
Katedra Matematyki Stosowanej

https://www.facebook.com/knarfkat/

15. Koło Naukowe Prawa Finansowego „AUREUS”

Opiekun koła: dr Ewa Janik

Kontakt: ewa.janik@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Jakub Wojtowicz

Kontakt: jakub.wojtowicz@edu.uekat.pl

Wydział Finansów
Katedra Prawa i Ubezpieczeń

www.aureus.ue.katowice.pl

16. Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz"

Opiekun koła: mgr Iwona Franczak

Kontakt: iwona.franczak@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Joanna Dziedzic

Kontakt:  joanna.dziedzic1@edu.uekat.pl

               rachmistrz@uekat.pl

Wydział Finansów
Katedra Rachunkowości

rachmistrz.ue.katowice.pl

17. Koło Naukowe „Glob-Fin"

Opiekun koła: mgr Maciej Tuszkiewicz

Kontakt: maciej.tuszkiewicz@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Kinga Dercz

Kontakt: fin-glob@uekat.pl  

Wydział Finansów
Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

Koło Naukowe „Glob-Fin"

https://www.facebook.com/SKNGlobFin 

18. Koło Naukowe Marketingu "Meritum"

Opiekun koła: dr Zbigniew Spyra

Kontakt: zbigniew.spyra@ue.katowice.pl

Kontakt: meritum.ue.katowice@gmail.com

Przedstawiciel zarządu: Marek Czekajski

Kontakt: marek.czekajski@edu.uekat.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych

19. Koło Naukowe Informatyki

Opiekun koła: mgr Artur Machura

Kontakt: artur.machura@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Jakub Kęstowicz

Kontakt: jakub.kestowicz@edu.uekat.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Informatyki

www.facebook.com/skniue  

20. Koło Naukowe "SCIENTIA INGENIUM"

Opiekun koła: dr Barbara Filipczyk

Kontakt: barbara.filipczyk@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Szymon Sitko

Kontakt: szymon.sitko@edu.uekat.pl

              scientia.ingenium@uekat.pl  

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Inżynierii Wiedzy

21. Koło Naukowe "Algorytmiki i Programowania"

Opiekun koła: dr Barbara Probierz

Kontakt: e-mail: barbara.probierz@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Julia Ziębińska

Kontakt: julia.ziebinska@edu.uekat.pl 

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Inżynierii Wiedzy

Studenckie Koło Naukowe Biznesowych Gier Komputerowych

22. Koło Naukowe Dziennikarstwa Ekonomicznego i Medioznawstwa

Opiekun koła: dr Jakub Parnes

Kontakt: e-mail: jakub.parnes@ue.katowice.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych mediów

Koło Naukowe Komunikacji Społecznej "Innowacje"

23. Koło Naukowe International Business

Opiekun koła: mgr Marta Grybś-Kabocik

Kontakt: marta.grybs@ue.katowice.pl

przedstawiciel zarządu: Magdalena Buhl 

Kontakt: magdalena.buhl@edu.uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Badań Konsumpcji

https://www.facebook.com/IB.Research.Club

24. Koło Naukowe Logistyki "NKL Dialog"

Opiekun koła: dr Krzysztof Niestrój

Kontakt: krzysztof.niestroj@ue.katowice.p

Przedstawiciel zarządu: Konrad Klimaszewski 

Kontakt: konrad.klimaszewski@edu.uekat.pl          

               nkldialog@uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Logistyki Ekonomicznej

www.nkldialog.pl 
www.facebook.com/NKLDialog/ 

25. Naukowe Koło "AD_VENTURE"

Opiekun koła: mgr Magdalena Dominiczewska

Kontakt: bargab@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Paweł Zawiszowski

Kontakt: pawel.zawiszowski@edu.uekat.pl  

               ad_venture@ue.katowice.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczości - Naukowe Koło "AD_VENTURE"

26. Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki"

Opiekun koła: dr Paweł Piotrowski

Kontakt: pawel.piotrowski@ue.katoiwce.pl

Przedstawiciel zarządu: Patrycja Żychoń

Kontakt: patrycja.zychon@edu.uekat.pl

               facebook.com/kntkontiki

Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki

Turystyki - Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki"

27. Koło Naukowe Statystyków

Opiekun koła: dr Rafał Kucharski

Kontakt: e-mail: rafal.kucharski@ue.katowice.pl 

Kolegium Zarządzania
Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

28. Koło Naukowe Zarządzania "Synergia"

Opiekun koła: mgr Marta Martyniak

Kontakt: marta.martyniak@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Paweł Wojciechowski

Kontakt: pawel.wojciechowski1@ue.katowice.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Zarządzania Przedsiębiorstwem - Koło Naukowe Zarządzania "Synergia"

29. Koło Naukowe "Human Resource Development"

Opiekun koła: mgr Łucja Waligóra, mgr Krzysztof Wąsek, mgr Katarzyna Susabowska-Antkowiak

Kontakt: lucja.waligora@ue.katowice.pl

               kolonaukowehrd@gmail.com

Przedstawiciel zarządu: Patryk Blinda

kontakt: patryk.blinda@edu.uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

www.hrd.ue.katowice.pl

30. Koło naukowe „Matrioszka"

Opiekun koła: mgr Bożena Kopczyńska

Kontakt: bozena.kopoczynska@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Marcin Badora

Kontakt: marcin.badora@edu.uekat.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Języków Obcych

31. Koło Naukowe "Common Language"

Opiekun koła: mgr Magdalena Łęska

Kontakt: magdalena.leska@ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Języków Obcych

32. Koło Naukowe "MANAGEMEDIA"

Opiekun koła: mgr Bożena Filas

Kontakt: bozena.filas@edu.uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: przewodniczący - mgr Arkadiusz Ulążka, wiceprzewodnicząca - mgr Anna Baldy

Kontakt: arkadiusz.ulazka@edu.uekat.pl, anna.baldy@edu.uekat.pl 

Kontakt mailowy koła naukowego: managemedia@uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Przedsiębiorczości

33. Koło Naukowe "Cymelium"

Opiekun koła: dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak

Kontakt: zdanowicz@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Filip Grzesik

Kontakt: filip.grzesik@edu.uekat.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji 
Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji

34. Koło Naukowe Gospodarka i Zarządzanie Publiczne  

Opiekun koła: dr Karolina Szymaniec-Mlicka

Kontakt: karolina.szymaniec-mlicka@uekat.pl

Przedstawiciel zarządu: Natalia Rybak

Kontakt: natalia.rybak1@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii          
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

35. Koło Naukowe Debaty Ekonomicznej

Opiekun koła: dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka

Kontakt: dominika.bochanczyk-kupka@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Krzysztof Kasprowski

Kontakt: krzysztof.kasprowski1@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii          
Katedra Ekonomii